พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี (วันแม่) เพื่อสร้างถนนเดินเข้าโรงเรียนวัดโรกา ประเทศกัมพูชา

วันที่ 11 เดือนสิงหาคม โรงเรียนวัดโรกา จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อก่อสร้างถนนเดินเข้าโรงเรียนวัดโรกา เพื่อให้นักเรียนสะดวกในการเดินทาง http://winne.ws/n17874

359 ผู้เข้าชม

วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2560 โรงเรียนวัดโรกา จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อก่อสร้างถนนเดินเข้าโรงเรียนวัดโรกา เพื่อให้นักเรียนสะดวกในการเดินทางเข้าโรงเรียน นำโดยพระครูทองสำบาน เจ้าอาวาสวัดโรกา เละคณะกรรมการวัดโนกา  และผอ.โรงเรียนวัดโรกา    ในโรงเรียนมีนักเรียน 500 คน ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6  เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เด็กนักเรียนทุกๆคนจะมีต้นผ้าป่าของตนเอง ทุกๆคนที่มาร่วมงานเกิดจิตปีติอย่างยิ่ง

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี (วันแม่) เพื่อสร้างถนนเดินเข้าโรงเรียนวัดโรกา ประเทศกัมพูชา
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี (วันแม่) เพื่อสร้างถนนเดินเข้าโรงเรียนวัดโรกา ประเทศกัมพูชา
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี (วันแม่) เพื่อสร้างถนนเดินเข้าโรงเรียนวัดโรกา ประเทศกัมพูชา
แชร์