พระสงฆ์ไทย เตรียมพร้อมจัดประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป (ส.ธ.ย.) ครั้งที่ 11

การจัดงาน ประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 11 ของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 - 10 ก.ย. 2560 ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ http://winne.ws/n17899

553 ผู้เข้าชม
พระสงฆ์ไทย เตรียมพร้อมจัดประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป (ส.ธ.ย.) ครั้งที่ 11

วันนี้ (12 ส.ค. 2560) พระมหาจำเริญ เขมวีโร เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม 

พระครูสังฆรักษ์สาธร ปุญเญสิโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ 

พระมหาขวัญเมือง ปัญญานาโม ตัวแทนจากวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 11 ของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 - 10 ก.ย. 2560 ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เจ้าคณะภาค 10 กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุม ส.ธ.ย. ดังเช่นทุกปี

พระสงฆ์ไทย เตรียมพร้อมจัดประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป (ส.ธ.ย.) ครั้งที่ 11

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ 

-พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถทรงไทย อนุสรณ์สัมพันธไมตรี 415 ปี ไทย-เนเธอร์แลนด์

-พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ 109 รูป จาก 5 ทวีป

-เทศมหาชาติทรงเครื่อง โดยพระนักเทศน์ชื่อดัง 

-ปาฐกถาธรรมพิเศษ โดย พระพรหมบัณฑิต

สำหรับการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดประชุมประจำปีครั้งสำคัญของพระธรรมทูตไทยแล้ว พระมหาจำเริญ เขมวีโร ได้พาคณะสงฆ์เดินชมพื้นที่จัดงานโดยรอบวัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม และญาติโยมของวัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม ก็ได้จัดเตรียมภัตตาหารคาวหวาน ถวายคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติเบิกบานอีกด้วยCr.วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์

พระสงฆ์ไทย เตรียมพร้อมจัดประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป (ส.ธ.ย.) ครั้งที่ 11
แชร์