คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.ร่วมพิธีเปิดบ้านกัลยาณมิตร จุดสว่างที่ 6 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ บ้านสว่างของ กัลฯศิริหรรษา วงษ์เจริญธรรม ได้มีการจัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร"สร้างความสว่างไสว ขยายสู่ใจชาวอเมริกัน" ซึ่งเป็นบ้านสว่างแห่งที่ 6 ในปีนี้ http://winne.ws/n17900

433 ผู้เข้าชม
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.ร่วมพิธีเปิดบ้านกัลยาณมิตร จุดสว่างที่ 6 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยมีพระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก จร.วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. เป็นประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ร่วม 5 รูป มีชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมงาน 

ในกิจกรรมช่วงแรก เริ่มด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นท่านเจ้าภาพคือกัลฯศิริหรรษา วงษ์เจริญธรรม ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

กล่าวคำอาราธนาศีล 

คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบ้าน 

จากนั้น เป็นพิธีถวายไทยธรรม 

ต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 

จากนั้น คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์ให้โอวาท และ

นำให้พร คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำมนต์ให้แก่สาธุชน จากนั้นทุกท่านได้ตักบาตรร่วมกัน 

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความเบิกบาน และอิ่มบุญกันทุกท่าน นับเป็นความปลื้มปีใจกับท่านเจ้าภาพและทุกท่านอย่างยิ่ง 

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ขออนุโมทนาบุญและขอแบ่งบุญนี้ให้กับทุกท่านทั่วโลกด้วยนะ


ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.ร่วมพิธีเปิดบ้านกัลยาณมิตร จุดสว่างที่ 6 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.ร่วมพิธีเปิดบ้านกัลยาณมิตร จุดสว่างที่ 6 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.ร่วมพิธีเปิดบ้านกัลยาณมิตร จุดสว่างที่ 6 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.ร่วมพิธีเปิดบ้านกัลยาณมิตร จุดสว่างที่ 6 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.ร่วมพิธีเปิดบ้านกัลยาณมิตร จุดสว่างที่ 6 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.ร่วมพิธีเปิดบ้านกัลยาณมิตร จุดสว่างที่ 6 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.ร่วมพิธีเปิดบ้านกัลยาณมิตร จุดสว่างที่ 6 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.ร่วมพิธีเปิดบ้านกัลยาณมิตร จุดสว่างที่ 6 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.ร่วมพิธีเปิดบ้านกัลยาณมิตร จุดสว่างที่ 6 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.ร่วมพิธีเปิดบ้านกัลยาณมิตร จุดสว่างที่ 6 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
แชร์