ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

ชมประมวลภาพ กว่าจะมาเป็นสามเณร เหล่ากอของสมณะ ที่น่าเคารพเลื่อมใส ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ http://winne.ws/n17908

2.8 พัน ผู้เข้าชม
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

ชมประมวลภาพ กว่าจะมาเป็นสามเณร เหล่ากอของสมณะ ที่น่าเคารพเลื่อมใส ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ 

เอาบุญจัดบวชสามเณร ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์มาฝากครับ

บรรยากาศของเหล่าสามเณร ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ


ขอบคุณภาพและข่าวจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ 

ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
ชมประมวลภาพปลื้ม ๆ.. กว่าจะมาเป็น..สามเณรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
แชร์