ดวงจันทร์ของกาลิเลโอ ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสบดี ไปดูกันครับ

ดวงจันทร์ทั้ง 4 ของดาวพฤหัสบดี เป็นวัตถุที่มีมวลมากที่สุดในระบบสุริยะนอกเหนือจากดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งแปดดวง ถูกค้นพบโดย กาลิเลโอ กาลิเลอี ในราวเดือนมกราคม ปี 1610 http://winne.ws/n17988

213 ผู้เข้าชม
share

ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี

          ดวงจันทร์ของกาลิเลโอ คือ ดวงจันทร์บริวารทั้ง 4 ดวงของดาวพฤหัสบดี ซึ่งถูกค้นพบโดย กาลิเลโอ กาลิเลอี ในราวเดือนมกราคม ปี 1610 ดวงจันทร์ทั้ง 4 ดวงเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี

          ชื่อของดวงจันทร์ทั้ง 4 ได้รับการตั้งชื่อคนรักของ ซูส ได้แก่ ไอโอ (Io) ยูโรปา (Europa) แกนิมิด (Ganymede) และ คาลลิสโต (Callisto) ดวงจันทร์ทั้ง 4 เป็นวัตถุที่มีมวลมากที่สุดในระบบสุริยะนอกเหนือจากดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งแปดดวง

ที่มา                    :          เว็บ nextsteptv.com         /       mysci

by                       :          admin

Posted on      :          สิงหาคม 15, 2560

(ภาพจาก         :          wikipedia)

ดวงจันทร์ของกาลิเลโอ

ดวงจันทร์ของกาลิเลโอ

ดวงจันทร์ของกาลิเลโอ...ภาพ: Google

ดวงจันทร์ของกาลิเลโอ...ภาพ: Google

แชร์