โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับมือ 'พายุโซนร้อนฮาโตะ'

กรมชลประทาน สั่งโครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมืออิทธิพลจาก "พายุโซนร้อน ฮาโตะ" คาดส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 23-28 ส.ค.60 http://winne.ws/n18195

785 ผู้เข้าชม
โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับมือ 'พายุโซนร้อนฮาโตะ'

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยในพี่น้องประชาชนที่อาจจะประสบกับปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนนี้ได้กำชับ ให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้การช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด

ทั้งนี้จากการติดตามสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในช่วงวันที่ 23-28สิงหาคม 2560 อิทธิพลของพายุโซนร้อน “ฮาโตะ”  จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

กรมชลประทานได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเดิมเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการกำชับเจ้าหน้าที่ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้ตรวจสอบระบบและอาคารชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพและให้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัดสำหรับพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ประจำไว้ในพื้นที่อย่างน้อย1 เครื่อง

สำหรับ กรณีที่เกิดสภาวะวิกฤติโครงการชลประทานในพื้นที่ จะรายงานสถานการณ์น้ำ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ ยังได้ให้ทุกโครงการชลประทาน เตรียมความพร้อมในด้านเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำเข้าไปประจำพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วมเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

 

ที่มา : VOICE TV 21 https://news.voicetv.co.th/

: https://cdn.voicetv.co.th/media/640/330/storage0/1396564.jpg

แชร์