ประทุษร้ายท่านที่ไม่คิดประทุษร้าย หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น เหมือน"ถ่มน้ำลายรดฟ้า"หรือ"ซัดฝุ่นทวนลม"

พระสารีบุตรท่านเคยเล่าว่า ความคิดที่จะประทุษร้ายท่านที่ไม่คิดประทุษร้าย พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจะได้รับโทษ ๑๐ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง http://winne.ws/n18209

1.5 พัน ผู้เข้าชม

ถ้าเผื่อว่าเป็นคนใจอำมหิตโหดร้าย

คนเข้าใกล้ก็ประหวั่นพรั่นพรึงว่า

ไม่รู้เขาจะโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเขาจะทำร้าย

เหมือนงูพิษ มันโกรธขึ้นมาเมื่อไร

มันทำร้ายกัดเอาถึงตาย หรือปางตาย

เขาจึงกลัว รังเกียจงูพิษหรือสัตว์ร้ายทำนองนี้ด้วย

ประทุษร้ายท่านที่ไม่คิดประทุษร้าย หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น เหมือน"ถ่มน้ำลายรดฟ้า"หรือ"ซัดฝุ่นทวนลม"

ฉะนั้นในชีวิตประจำวัน

ลองหันมาเล่นงานความโกรธบ้างว่า

เราจะพยายามเอาชนะความโกรธ

เราจะไม่ให้ความโกรธมันครอบงำเรามากเกินไป

เกิดแล้วให้มันหายไป

แล้วก็ให้เกิดยากขึ้นทุกทีด้วยอำนาจของเมตตา

ไม่เท่าไหร่เราก็จะค่อยชนะมากขึ้น ๆ

ประทุษร้ายท่านที่ไม่คิดประทุษร้าย หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น เหมือน"ถ่มน้ำลายรดฟ้า"หรือ"ซัดฝุ่นทวนลม"

คราวใดที่รู้สึกโกรธ

ให้รู้สึกเสียใจว่าเราเป็นผู้แพ้

แพ้ความโกรธ

พระสารีบุตรท่านเคยเล่าว่า

ความคิดที่จะประทุษร้ายท่านที่ไม่คิดประทุษร้าย

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า

จะได้รับโทษ ๑๐ ประการ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ประทุษร้ายท่านที่ไม่คิดประทุษร้าย หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น เหมือน"ถ่มน้ำลายรดฟ้า"หรือ"ซัดฝุ่นทวนลม"

มีเรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า

มีเศรษฐีคนหนึ่งต้องการจะฆ่าเด็กคนหนึ่ง

เพราะเกรงว่าเด็กคนนั้น

จะมาเป็นเศรษฐีใหญ่แทนลูกของตน

ตามคำทำนายของบัณฑิต

จึงซื้อมาเป็นลูก

คิดว่าถ้าเด็กคนนั้นเป็นผู้หญิง

ก็จะให้แต่งงานกับลูกของตัว

ถ้าเด็กคนนั้นเป็นผู้ชายก็จะฆ่าเสีย

ปรากฏว่าเด็กคนนั้นเป็นผู้ชาย

ก็ให้ไปซื้อมา พยายามฆ่าอยู่หลายปี

จนเด็กเป็นหนุ่มก็ไม่สำเร็จ

คิดจะทำอะไร คิดร้ายอย่างไร

ก็มีกุศลกรรมคุ้มครองเด็กเอาไว้

ประทุษร้ายท่านที่ไม่คิดประทุษร้าย หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น เหมือน"ถ่มน้ำลายรดฟ้า"หรือ"ซัดฝุ่นทวนลม"

ในที่สุดลูกของตัวเองกลับต้องตายไป

เพราะการคิดร้ายของตัว

ที่ว่า ทุกฺขโต ทุกฺขฐานํ

ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว

ลูกของตัวก็ถูกช่างหม้อ

ที่ตัวใช้ให้ฆ่าเด็กคนนั้นนั่นแหละ

ฆ่าเสียตามคำสั่งของตัว

แต่มันผิดตัว เพราะไปผิดตัว

อันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดของกรรม

กรรมจะให้โทษใคร

มันก็จะล้อมเอาไว้หมด

มันจะจัดการเอาไว้เรียบร้อย

ให้เป็นไปตามที่กฎแห่งกรรม

ต้องการจะให้ผลจนได้


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

http://cheerfulpeace.blogspot.com/2017/08/blog-post_22.html?m=1

แชร์