สภานิติบัญญัติแห่งชาติ..จ่อถกกฎหมายควบรวม 11 รสก.ตั้งเป็นบรรษัทรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ

วันที่ 23 ส.ค.2560 สนช.เตรียมถกกฎหมายควบรวม 11 รสก.ตั้งเป็นบรรษัทรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ “ครูหยุย”ระบุกม.ฉบับนี้หนักกว่าแปรรูป หวั่นเล่นแร่แปรธาตุสมบัติชาติ ชี้รับฟังแค่ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม ระบุยังรับฟังความเห็นตาม ม.77 ไม่ครบ http://winne.ws/n18263

507 ผู้เข้าชม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ..จ่อถกกฎหมายควบรวม 11 รสก.ตั้งเป็นบรรษัทรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมถกกฎหมายควบรวม 11 รสก.ตั้งเป็นบรรษัทรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ “ครูหยุย”ระบุกม.ฉบับนี้หนักกว่าแปรรูป หวั่นเล่นแร่แปรธาตุสมบัติชาติ ชี้รับฟังแค่ผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม ระบุยังรับฟังความเห็นตาม ม.77 ไม่ครบ

วันที่ 23 ส.ค.60 ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้า สนช.จะพิจารณาร่างพ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ (รสก.) พ.ศ... ซึ่งกฎหมายนี้เป็นกฏหมายใหม่ ร่างขึ้นเพื่อปฏิรูปการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือ คนร .มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งจัดตั้งบรรษัทรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ ทำหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นในรัฐวิสากิจที่เป็นบริษัทแทน ทั้งนี้การเสนอร่างดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาการตั้งบุคคลหรือพรรคพวกเข้ามาเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจ และบางคนก็ไม่ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ ทำให้รัฐวิสาหกิจไม่พัฒนา ทำให้การบริหารขาดทุน

ด้านนายวัลลล ตังคณานุรักษ์ สนช. กล่าวว่า เท่าที่ดูกฏหมายฉบับบนี้จะรวมรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่ 11แห่ง เช่น ทีโอที ไปรษณีย์ ขสมก. ปตท. การบินไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฯ ให้เป็นบรรษัทรัฐวิสาหกิจบริหารในลักษณะบอร์ด โดยมี คนร.เป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งในมาตรา 44-48 กำหนดให้ คนร. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 คน มาบริหารบรรษัทรัฐวิสาหกิจ ซึ่งบรรษัทนี้จะรวมบรวมกิจการ หุ้น ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ให้มารวมไว้ในที่เดียวกัน หรือเป็นการบริหารแทนกระทรวงการคลัง ซึ่งตนมองว่า เป็นเรื่องที่ใหญ่มาก เพราะได้เอาสมบัติของชาติมาให้เอกชนดูแล โดยเฉพาะกรรมการผู้ทรงวุฒิจำนวน 9 คนที่จะมีอำนาจในการบริหาร

“บรรรษัทแห่งชาติจะดูแลควบคุมการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด หรือทุกอย่างอยู่ในอุ้งมือของบรรษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถบริหารอย่างไรก็ได้ และหากว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมาจากนักการเมืองที่ไม่ดี ประเทศชาติจะเป็นอย่างไร ตนหวั่นว่าจะมีการเล่นแร่แปรธาตุสมบัติของชาติ ซึ่งกฏหมายฉบับจะหนักกว่าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอีก“นายวัลลภ กล่าว

นายวัลลภ กล่าวว่า นอกจากนี้กฎหมายดังกล่าว ตนมองว่า ยังไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 มีเพียงรับฟังจากผู้ถือหุ้น คนบางกลุ่ม ขณะที่ตัวแทนจากสหภาพของรัฐวิสาหกิจมีการรับฟังน้อยมาก บางแห่งก็ไม่ได้รับฟัง ถือว่า ไม่ได้รับฟังอย่างครบถ้วนดีพอที่จะสามารถส่งมายังสนช.ให้พิจารณากฏหมายนี้ได้

ที่มา: http://www.siamrath.co.th/n/21961

แชร์