กรมการข้าว เผยเกษตรกรสมัครร่วมทำนาอินทรีย์ ปีแรกกว่า 300,000 ไร่ เป้า 1 ล้านไร่ใน 3 ปี

รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่าปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโครงการส่งเสริมทำนาอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายภายใน 3 ปี หรือตั้งแต่ปี 2560-2562 เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ซึ่งในปีนี้ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 ราย คิดเป็น 308,000 ไร่ http://winne.ws/n18377

691 ผู้เข้าชม

ชมคลิป..ตั้งเป้าทำนาอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ภายใน 3 ปี

กรมการข้าว เผยมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทำนาอินทรีย์ ปีแรกมากกว่า 1,000 ราย พื้นที่นากว่า 300,000 ไร่ พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายนาอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ภายใน 3 ปี 

นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่ง รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่าปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโครงการส่งเสริมทำนาอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายภายใน 3 ปี หรือตั้งแต่ปี 2560-2562 เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่  ซึ่งในปีนี้ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,000 ราย หรือคิดเป็น 308,000 ไร่ 

ขณะเดียวกัน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ต้องสมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน พื้นที่นาไม่น้อยกว่า 100 ไร่ต่อกลุ่ม และจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 

โดยในปีแรก ซึ่งเป็นปีเตรียมความพร้อม ชาวนาจะได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ปีที่ 2 เป็นปีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อุดหนุนไร่ละ 3,000 บาท และปีที่ 3 ไร่ละ 4,000 บาท ซึ่งแต่ละปีจะมีการตรวจประเมินผล โดยตรวจเป็นกลุ่ม ถ้าคนใดคนหนึ่งตก ก็จะตกทั้งกลุ่ม

นอกจากโครงการส่งเสริมทำนาอินทรีย์แล้ว ภาครัฐยังมีโครงการนาแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมการใช้ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี ซึ่งมีเป้าหมายยกระดับรายได้เกษตรกร เนื่องจากมีข้อมูลพบว่า ชาวนาไทย 3.7 ล้านครัวเรือน มีมากกว่าร้อยละ 20 ที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน

รายงานโดย: วชิราภรณ์ นาสวน

ขอบคุณวิดิโอจาก https://youtu.be/_y-5FzjYJOs

ที่มา: https://news.voicetv.co.th/business/519019.html

แชร์