พิพิธภัณฑ์บัว : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แวะเที่ยวชมได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี... http://winne.ws/n18466

614 ผู้เข้าชม

พิพิธภัณฑ์บัวตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543ในการดูแลของสำนักงานโครงการภูมิทัศน์และสำนักงานกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัยฯตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรวบรวมพันธุ์บัว ทั้งพันธุ์ไทยพันธุ์เทศและพันธุ์ลูกผสม เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย ขยายพันธุ์บัวเพื่อศึกษาเรื่องการนำส่วนต่าง ๆ ของบัวไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีการรวบรวมพันธุ์บัวต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ และพันธุ์ลูกผสม กว่า 100สายพันธุ์ปลูกไว้ในกระถางและสระน้ำ อาทิ บัวหลวง บัวผัน บัวเผื่อน บัวยักษ์บัวจงกลนี บัวกระด้ง ฯลฯ

พิพิธภัณฑ์บัว : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์http://www.painaidii.com/business/118724/lotus-musuem-12110/lang/th/

รวมทั้งบัวที่ชื่อว่า"มังคลอุบล" บัวฝรั่งสัญชาติไทย ที่ได้รับรางวัล Best New Hardy Waterlily 2004 ในการประกวดบัวโลกครั้งที่ 19 ที่สหรัฐอเมริกา"บัวแทนขวัญ" บัวฝรั่งสัญชาติไทย ที่ได้รับรางวัล Best New Hardy Waterlily 2006 "บัวธัญกาฬ" บัวสายบานกลางคืน ดอกสีแดง ดำเหลือบม่วง หลังใบมีจุดประสีดำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ปี 2550งานบัวนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ์ ณ สวนหลวง ร.9 และ "บัวจงกลนี"บัวไทยแท้ตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีที่ประเทศไทยแห่งเดียวในโลก บัวที่บานแล้วไม่หุบเพราะมีกลีบซ้อนกันหลายชั้น เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เวลา 8.30 - 16.30 น.  ตั้งอยู่ที่ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : MAN 1669 & painaidii

https://www.youtube.com/watch?v=ejQA8KEsiT0&feature=youtu.be

http://www.painaidii.com/business/118724/lotus-musuem-12110/lang/th/

แชร์