กำลังพลและจนท.กรมสรรพาวุธทหารบก ซ้อมพลฉุดชักราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 31 ส.ค.60 ที่สนามบินเล็ก กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กำลังพลและเจ้าหน้าที่กรมสรรพาวุธทหารบก จำนวน 441 นาย ซักซ้อมพลฉุดชักราชรถในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 http://winne.ws/n18504

569 ผู้เข้าชม
กำลังพลและจนท.กรมสรรพาวุธทหารบก ซ้อมพลฉุดชักราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 31 ส.ค.60 ที่สนามบินเล็ก กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กำลังพลและเจ้าหน้าที่กรมสรรพาวุธทหารบก จำนวน 441 นาย ซักซ้อมพลฉุดชักราชรถในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังเริ่มต้นการฝึกที่สนามบินเล็กแห่งนี้มานานกว่า 1 เดือน โดยการซ้อมเป็นการจำลองขั้นตอนในงานพระราชพิธี 3 ขั้นตอน คือ 

จำลองการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพฯ โดยเกรินบันไดนาคขึ้นสู่พระมหาพิชัยราชรถ 

จำลองการฉุดชักราชรถพระนำและพระมหาพิชัยราชรถ และ

จำลองการฉุดชักราชรถปืนใหญ่เวียนอุตราวัฏรอบพระเมรุมาศ ก่อนอัญเชิญพระโกศขึ้นสู่พระเมรุมาศ

ที่มา: http://www.siamrath.co.th/n/22443

กำลังพลและจนท.กรมสรรพาวุธทหารบก ซ้อมพลฉุดชักราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กำลังพลและจนท.กรมสรรพาวุธทหารบก ซ้อมพลฉุดชักราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กำลังพลและจนท.กรมสรรพาวุธทหารบก ซ้อมพลฉุดชักราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กำลังพลและจนท.กรมสรรพาวุธทหารบก ซ้อมพลฉุดชักราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กำลังพลและจนท.กรมสรรพาวุธทหารบก ซ้อมพลฉุดชักราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กำลังพลและจนท.กรมสรรพาวุธทหารบก ซ้อมพลฉุดชักราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กำลังพลและจนท.กรมสรรพาวุธทหารบก ซ้อมพลฉุดชักราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
แชร์