ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและพิธีเวียนประทักษิณ

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 วัดพระธรรมกายดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และบูชาพระบรมสารีริกธาตุ http://winne.ws/n18583

439 ผู้เข้าชม

โดยมีพระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งในภาคค่ำกิจกรรมเริ่มด้วยคณะพระสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใส และสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตร ต่อมาเป็นสวดพุทธมนต์ น้อมบุญนี้ถวายให้แก่พระเดชพระคุณพระคุณพระมงคลเทพมุนี และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลฯอุเทน มาลัวัตร์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย / กัลฯม่วยลั้ง แซ่ลี้ จุดเทียนธูปหน้าตู้พระธรรม / กัลฯมนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ จุดเทียนหน้ารูปพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี / กัลฯอิฐิปรียา วงศ์สุเมธรต์ และ กัลฯอังคณา ไกรฤกษ์ สักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯด้วยดอกไม้ เสร็จแล้วทุกท่านได้ร่วมกันฟังคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรม ได้ร่วมกันถวายผ้าบังสกุล เมื่อทอดผ้าบังสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสกุล ต่อด้วยพิธีถวายถวายดอกไม้ เพื่อให้คณะสาธุชนได้น้อมนำดอกไม้สักการะหน้ารูปหล่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ โดยมีกัลฯอุไรวรรณ ไกรฤกษ์ และ กัลฯดวงใจ ไกรฤกษ์ เป็นผู้นำกล่าวถวายดอกไม้ ทุกท่านได้เข้ากราบสักการะด้วยดอกไม้ด้วยใจที่เคารพและศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างยิ่ง เมื่อเสร็จแล้ว ทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายไทยธรรม โดยมี กัลฯศิริเพ็ญ ประมูลทรัพย์ และ กัลฯมนต์กนิษฐ์  ขัตติยากรจรูญ เป็นผู้นำกล่าวถวายไทยธรรม ลำดับสุดท้ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด โดยมี กัลฯพัฒนพงษ์ พุ่มทิม และ กัลฯแพรพรรณ  ขัตติยากรจรูญ เป็นประธานนำกล่าว จากนั้นท่านประธานได้น้อมนำไทยธรรมและผ่าไตรถวายแด่ท่านประธานสงค์  และสาธุชนทุกท่านไก้ร่วมถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และสาธุชนได้รับพรอันเป็นศิริมงคลจากคณะสงฆ์เป็นลำดับสืบต่อไป ต่อจากนั้น เป็นพิธีเวียนประทักษิณเนื่องในวันพระ โดย ทุกท่านได้ร่วมเวียนประทักษิณบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ เจดีย์น้อยดอย ดี.ซี. ทุกท่านได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและได้ร่วมกันถ่ายรูปเป็นประวัติศาสตร์ เมื่อเสร็จจากพิธีเวียนประทักษิณแล้ว เป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งที่ทุกท่าน ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทย และได้ร่วมกันบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายอีกด้วย คณะสงฆ์และสาธุชนชาววัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ทุกท่าน ที่ได้ร่วมงานในวันนี้ ต่างปลื้มปีติใจเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมงานบุญในครั้งนี้ วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ขออนุโมทนาบุญและขอแบ่งบุญนี้ให้กับลูกพระธรรมทั่วโลกด้วยนะคะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

https://www.facebook.com/meditationcenterofdc

ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและพิธีเวียนประทักษิณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและพิธีเวียนประทักษิณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและพิธีเวียนประทักษิณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและพิธีเวียนประทักษิณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและพิธีเวียนประทักษิณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและพิธีเวียนประทักษิณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและพิธีเวียนประทักษิณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและพิธีเวียนประทักษิณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและพิธีเวียนประทักษิณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและพิธีเวียนประทักษิณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและพิธีเวียนประทักษิณ
แชร์