เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง นำคณะพระวินยาธิการ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

วันนี้ (6 กันยายน)เวลา 14.00 น.พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง นำคณะพระวินยาธิการ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย http://winne.ws/n18604

495 ผู้เข้าชม
เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง นำคณะพระวินยาธิการ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

วันนี้ (6 กันยายน)เวลา 14.00 น.พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง นำคณะพระวินยาธิการ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย 

ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 2 จัดการเรียนการสอน ทั้งแผนกบาลี เปรียญธรรม1-9 ประโยค แผนกธรรม ระดับชั้นตรี-เอก และอภิธรรมศึกษาทุกระดับชั้นให้กับพระภิกษุสามเณร ตลอดจนถึงสาธุชนผู้สนใจ มีการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานสำหรับสามเณร และแผนกภาษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาให้กับพระภิกษุสามเณรอีกด้วย โดยได้จัดการเรียนการสอนมาอย่างตลอดต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 

นอกจากนี้ยังได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาด้วยการมอบรางวัลและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 30 แล้ว 

จากการตรวจเยี่ยมไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

การตรวจเยี่ยมของคณะพระวินยาธิการในครั้งนี้มี พระมหาสุธรรม สุรตโน ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พระวิทยา ธมฺมทินโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศรัทธาภิบาล และพระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ถวายการต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอบคุณข้อมูลและภาพจาก fb.สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

 

เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง นำคณะพระวินยาธิการ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง นำคณะพระวินยาธิการ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง นำคณะพระวินยาธิการ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
แชร์