วิธีช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ หรือ เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED)

ฟัง MV เพลงอย่าเพิ่งถอดใจ พร้อมอุ่นเครื่อง เรียนรู้วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ ตามด้วยการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ แล้วคุณจะภูมิใจที่ได้มีโอกาสให้ ให้ความช่วยเหลือกรณีพบผู้ประสบเหตุ... http://winne.ws/n18609

551 ผู้เข้าชม

วิธีช่วยฟื้นคืนชีพ และ การใช้เครื่อง AED

ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนการตรวจสอบ

-         ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเข้าช่วยเหลือ เช่นพื้นลื่น มีน้ำ มีสายไฟ

          หรือสิ่งต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ เป็นต้น

-         แล้วตรวจดูระดับความรู้สึกตัวของผู้เจ็บป่วยหรือหมดสติ

           โดยการตบที่หัวไหล่ทั้งสองข้างแล้วถามว่า 

           เป็นอย่างไรบ้าง?  หากไม่มีการตอบ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนขอความช่วยเหลือ

-         ให้ช่วยโทร 1669 เรียกรถพยาบาล

-         ให้ช่วยไปนำเครื่องกระตุกหัวใจ (AED)

ขั้นตอนที่ 3: เริ่มทำการกดหน้าอก (CPR)

-         ให้หาตำแหน่งวางมือบนหน้าอก

-         กดลึกประมาณ 2 นิ้ว (หรือ 5-6 ซม.) และให้หน้าอกขยายกลับสุด

-         กดเร็วอย่างน้อย 100-120 ครั้งต่อนาที

ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อเครื่อง AED มาถึง

-         กดหน้าอกไปเรื่อย ๆ ระหว่างการติดตั้งเครื่อง

-         กดปุ่มเปิดเครื่อง AEDเครื่องจะบอกว่า “เครื่องทำงานปกติ”

-         ให้เริ่มติดแผ่นวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

          (กดหน้าอกต่อเนื่องตลอดเวลา)

-         ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานเครื่อง AED

           (หากเครื่อง AED แปลผลว่าจำเป็นต้องช็อกไฟฟ้าผู้เจ็บป่วย)

           เมื่อเครื่องแจ้งว่า “ให้ทำการช็อก/ให้ทำการกระตุ้น” 

          ให้ตะโกน “ถอยห่าง” ที่สำคัญ “ห้ามแตะต้องผู้ป่วย”

          แล้วเครื่องจะแจ้งให้กดปุ่มช็อก ก็กดปุ่มช็อก

           หลังจากช็อกเสร็จ ให้กดหน้าอกต่อทันที

           (หากเครื่อง AED แปลผลว่า ไม่จำเป็นต้องช็อกไฟฟ้าผู้เจ็บป่วย)

            ก็ให้กดหน้าอกอย่างต่อเนื่อง และประเมินอาการซ้ำทุก 2 นาที

            ทำซ้ำจนกว่าผู้ป่วยจะตอบสนอง

            หรือจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากรถพยาบาลที่เรียกไว้มาช่วยเหลือ

 

ขอขอบคุณ MV : ER4RamaHospital  และข้อมูล :โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

https://www.youtube.com/watch?v=NkuBLxpsJOM

http://www.zollthailand.com/

แชร์