ปปช.เตรียมรับ!! บัตรสวัสดิการฯ..ตรวจชื่อ-รับที่จุดลงทะเบียน

15 ก.ย.นี้ กรมบัญชีกลางมีความพร้อม 100% ในการประกาศรายชื่อประชาชนที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ จากการลงทะเบียนในโครงการขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนสามารถไปรับบัตรได้ที่จุดลงทะเบียนเอาไว้ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. เป็นต้นไป” http://winne.ws/n18612

544 ผู้เข้าชม

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 ก.ย.นี้ กรมบัญชีกลางมีความพร้อม 100% ในการประกาศรายชื่อประชาชนที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ จากการลงทะเบียนในโครงการขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งล่าสุด ธนาคารกรุงไทยในฐานะที่กรมบัญชีกลางได้ว่าจ้างทำบัตรสวัสดิการ ได้ผลิตบัตรสวัสดิการแล้ว 7 ล้านใบ จากจำนวนที่คาดว่าจะมีประชาชนได้รับสิทธิในสวัสดิการของรัฐประมาณ 11.67 ล้านคน

“เรื่องการผลิตบัตรสวัสดิการในขณะนี้ มีความคืบหน้าไปมากกว่า 70% โดยจำนวนบัตรสวัสดิการที่ผลิตออกแล้ว 7 ล้านใบ ได้ส่งไปให้คลังจังหวัดแล้ว 50 จังหวัด จากจำนวนทั้งหมด 77 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งคลังจังหวัดจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการกระจายบัตรไปยังจุดลงทะเบียนตามสาขาของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นต้น โดยประชาชนสามารถไปรับบัตรได้ที่จุดลงทะเบียนเอาไว้ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. เป็นต้นไป”

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางขอยืนยันว่าจะแจกบัตรสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ทั้งหมด 11.67 ล้านใบเนื่องจากบัตรสวัสดิการจะผลิตออกเต็มตามจำนวนคนที่ได้รับสวัสดิการ ส่วนกรณีที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ส่งนักศึกษาลงไปตรวจสอบความถูกต้องของประชาชนนั้น ขณะนี้ได้ตรวจสอบไปแล้ว 9 ล้านคน แต่จะมีการถูกตัดรายชื่อออกไปอีกหรือไม่ ยังไม่ได้รับรายงาน.

ปปช.เตรียมรับ!! บัตรสวัสดิการฯ..ตรวจชื่อ-รับที่จุดลงทะเบียนที่มา, https://www.thairath.co.th/content/1062355
แชร์