สุจริตธรรมกถา โดย "สามเณรธรรมมาสน์ทอง" ฟังธรรมแล้วมีความสุข

สามเณรธรรมมาสน์ทอง “สุรชัย ศรีกล่ำ” วัดศรีโพธิ์งาม จังหวัดสุโขทัย ได้มาเทศนาธรรม เรื่อง สุจริตธรรมกถา อันประกอบด้วย สุจริตทางใจ สุจริตทางกาย และสุจริตทางวาจา ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก http://winne.ws/n18615

1.3 พัน ผู้เข้าชม

เวทีธรรมเทศนา เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ จัดมาต่อเนื่องยาวนาน 21 ปีแล้ว เป็นเวทีธรรมที่ฟังแล้วมีความสุข

ก่อนหน้านี้ สามเณรธรรมมาสน์ทอง “สุรชัย ศรีกล่ำ” วัดศรีโพธิ์งาม จังหวัดสุโขทัย ได้มาเทศนาธรรม เรื่อง สุจริตธรรมกถา อันประกอบด้วย สุจริตทางใจ สุจริตทางกาย และสุจริตทางวาจา ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก

แก่นสาระธรรม ที่น่าสนใจมีดังนี้

ที่มา, https://www.matichon.co.th/news/655027

แชร์