ชมประมวลภาพข่าวดี ๆ ของชาวพุทธในต่างแดน ณ ประเทศอังกฤษ กันครับ

ข่าวดี ข่าวดัง ณ ประเทศอังกฤษ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกัน เร็ว ๆ นี้ ทีมคณะพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและสร้างสัมพันธไมตรี กับวัดฝอกวงซัน สาขาแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ http://winne.ws/n18619

712 ผู้เข้าชม
ชมประมวลภาพข่าวดี ๆ ของชาวพุทธในต่างแดน ณ ประเทศอังกฤษ กันครับ

ข่าวดี ข่าวดัง ณ ประเทศอังกฤษ

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกัน

 เร็ว ๆ นี้ ทีมคณะพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและสร้างสัมพันธไมตรีกับวัดฝอกวงซัน สาขาแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ 

ซึ่งทำให้มีผลดีต่อกันเป็นอย่างมาก ทำให้ได้มีโอกาสสร้างความปลื้มปิติทั้ง 2 วัด เป็นอย่างมากและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทางวัดฝอกวงซัน ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือ ช่วยเผยแพร่งานผลงานของพระพุทธศาสนากับวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ทุก ๆ อย่าง ร่วมกันตลอดไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์

ชมประมวลภาพข่าวดี ๆ ของชาวพุทธในต่างแดน ณ ประเทศอังกฤษ กันครับ
ชมประมวลภาพข่าวดี ๆ ของชาวพุทธในต่างแดน ณ ประเทศอังกฤษ กันครับ
ชมประมวลภาพข่าวดี ๆ ของชาวพุทธในต่างแดน ณ ประเทศอังกฤษ กันครับ
ชมประมวลภาพข่าวดี ๆ ของชาวพุทธในต่างแดน ณ ประเทศอังกฤษ กันครับ
ชมประมวลภาพข่าวดี ๆ ของชาวพุทธในต่างแดน ณ ประเทศอังกฤษ กันครับ
ชมประมวลภาพข่าวดี ๆ ของชาวพุทธในต่างแดน ณ ประเทศอังกฤษ กันครับ
ชมประมวลภาพข่าวดี ๆ ของชาวพุทธในต่างแดน ณ ประเทศอังกฤษ กันครับ
แชร์