รัฐบาลนำร่องพัฒนาเด็ก มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตองรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีร่วมงาน“มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ” http://winne.ws/n18650

499 ผู้เข้าชม

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตองรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีร่วมงาน“มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ” จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเพื่อรวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพต่อไปโดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆนี้

รัฐบาลนำร่องพัฒนาเด็ก มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ
แชร์