ชนะใจตัวเองได้นั่นแหละดี!

หากมนุษย์ทุกคนคิดได้คิดเป็น โลกใบนี้ก็คงมีแต่ความสงบสุข ทุกเรื่อง+ทุกอย่าง+ทุกคน มองที่ตัวเอง ชนะใจตัวเองนั่นแหละ… http://winne.ws/n18673

413 ผู้เข้าชม
share
แหล่งภาพจาก YouTube

ขอขอบคุณ : Facebook : สจฺจาธิโก

แชร์