ชนะใจตัวเองได้นั่นแหละดี!

หากมนุษย์ทุกคนคิดได้คิดเป็น โลกใบนี้ก็คงมีแต่ความสงบสุข ทุกเรื่อง+ทุกอย่าง+ทุกคน มองที่ตัวเอง ชนะใจตัวเองนั่นแหละ… http://winne.ws/n18673

608 ผู้เข้าชม
ชนะใจตัวเองได้นั่นแหละดี!แหล่งภาพจาก YouTube
ชนะใจตัวเองได้นั่นแหละดี!

ขอขอบคุณ : Facebook : สจฺจาธิโก

แชร์