ผู้หญิงอัศจรรย์จากชนบทไทย แม้ไม่ได้เรียนหนังสือ กลับมีชีวิตสูงค่าระดับโลก จนกลุ่มสตรีอังกฤษยังทึ่ง!!

จากผู้หญิงที่อัศจรรย์คนหนึ่งในช่วงเข้าสู่วัยชรา นำพาลูกศิษย์สร้างวัดในพระพุทธศาสนา ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งฝึกประพฤติปฏิบัติจนเป็นต้นแบบที่ทำให้เกิดศาสนสถานที่สะอาด มีระบบระเบียบ มาตรฐานระดับโลก ได้อย่างไร http://winne.ws/n18704

5.1 พัน ผู้เข้าชม

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

ผู้หญิงอัศจรรย์จากชนบทไทย แม้ไม่ได้เรียนหนังสือ กลับมีชีวิตสูงค่าระดับโลก จนกลุ่มสตรีอังกฤษยังทึ่ง!!

ผู้หญิงอัศจรรย์จากชนบทไทย แม้ไม่ได้เรียนหนังสือ กลับมีชีวิตสูงค่าระดับโลก จนกลุ่มสตรีอังกฤษยังทึ่ง!!

คนหนึ่งคนสร้างบ้านหรือซื้อบ้านได้หนึ่งหลัง ให้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย บางคนใช้เวลาทั้งชีวิต และต้องเหน็ดเหนื่อยมาก ๆ

สำหรับชาวพุทธ คนหนึ่งคน เกิดมาชาติหนึ่ง สร้างวัดในชุมชนได้หนึ่งวัด ยังค่อนข้างที่จะหาได้ยาก 

ผู้หญิงอัศจรรย์จากชนบทไทย แม้ไม่ได้เรียนหนังสือ กลับมีชีวิตสูงค่าระดับโลก จนกลุ่มสตรีอังกฤษยังทึ่ง!!

แต่ผู้หญิงสุดอัศจรรย์คนนี้ แม้ชีวิตผ่านโลกมาจนก้าวสู่วัยชรา ได้ตัดสินใจนำพาลูกศิษย์สร้างวัดทั้งในและต่างประเทศ 

ทั้งฝึกประพฤติปฏิบัติตนเองจนเป็นต้นแบบ ที่ทำให้เกิดศาสนสถานคือวัดที่สะอาด มีระบบระเบียบ มาตรฐานระดับโลก 

วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผู้หญิงอัศจรรย์จากชนบทไทย แม้ไม่ได้เรียนหนังสือ กลับมีชีวิตสูงค่าระดับโลก จนกลุ่มสตรีอังกฤษยังทึ่ง!!

ไม่ได้สร้างสถานที่เพราะวัตถุนิยมดังที่บางคนไม่เข้าใจ แต่ตั้งใจสร้างศาสนสถาน เพราะนิยมสั่งสมแต่บุญบารมีและความดี เป็นชีวิตจิตใจ และด้วยความตั้งใจและทำจริง จึงส่งผลให้ได้สร้างคนดีและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้จริง!!! เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก

ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส มีจิตใจ เสียสละเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม

ผู้หญิงอัศจรรย์จากชนบทไทย แม้ไม่ได้เรียนหนังสือ กลับมีชีวิตสูงค่าระดับโลก จนกลุ่มสตรีอังกฤษยังทึ่ง!!

จิตใจที่ยุ่งเหยิง เมื่อได้มาสัมผัส สภาพแวดล้อม สะอาด เป็นระบบระเบียบ เย็นกายเย็นใจ ย่อมยังใจผู้มาเยือน ให้อ่อนโยนและมีความสุขได้อย่างแน่นอน 

เป็นสมบัติล้ำค่ามอบให้ไว้กับโลกใบนี้ทั้งศาสนสถานและคนดี ๆ ที่โลกต้องการ

ผู้หญิงอัศจรรย์จากชนบทไทย แม้ไม่ได้เรียนหนังสือ กลับมีชีวิตสูงค่าระดับโลก จนกลุ่มสตรีอังกฤษยังทึ่ง!!

บุคคลท่านนี้คือ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ผู้หญิงอัศจรรย์จากชนบทไทย แม้ไม่ได้เรียนหนังสือ กลับมีชีวิตสูงค่าระดับโลก จนกลุ่มสตรีอังกฤษยังทึ่ง!!
ผู้หญิงอัศจรรย์จากชนบทไทย แม้ไม่ได้เรียนหนังสือ กลับมีชีวิตสูงค่าระดับโลก จนกลุ่มสตรีอังกฤษยังทึ่ง!!

กาลครั้งหนึ่ง..นักศึกษาหนุ่มชาวอังกฤษซึ่งเป็นอาสาสมัครที่วัดพระธรรมกายลอนดอน ในประเทศอังกฤษ ได้เล่าถึงคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ให้กลุ่มสตรีเพื่อการพัฒนาสังคมจาก Bisley Woman Institute ฟังว่า 

คุณยายอาจารย์ฯ เป็นผู้หญิงที่มาจากชนบทและไม่ได้เรียนหนังสือเลย แต่สามารถสร้างวัดใหญ่ที่ประเทศไทยและมีสาขาอีกทั่วโลกได้สำเร็จเพราะ 'สมาธิ' 

สตรีชาวอังกฤษกลุ่มนี้ต่างทึ่งในความสามารถและคุณธรรมของคุณยายอาจารย์ฯ มาก

ผู้หญิงอัศจรรย์จากชนบทไทย แม้ไม่ได้เรียนหนังสือ กลับมีชีวิตสูงค่าระดับโลก จนกลุ่มสตรีอังกฤษยังทึ่ง!!

มนุษยโลกคนใดได้เกิดมา ได้ใช้ชีวิต ถึงบั้นปลายของชีวิต จนกลายเป็นคนชราเหมือน ๆ กัน ทว่าแต่ละชีวิตสร้างประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน และประโยชน์ต่อโลก ได้ต่างกัน เพราะอะไร ?

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง จึงเป็นปูชนียบุคคล บุคคลที่ควรบูชา อย่างแท้จริง เพราะเริ่มสร้างวัดพระธรรมกาย เมื่อท่านอายุ ย่างเข้า 61 ปี ถึงวันที่ 10 กันยายนนี้ จะครบวันละสังขารคุณยาย 17 ปี แล้ว แต่เหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ ยังระลึกเสมอว่า เหมือนมีคุณยายอยู่ใกล้ ๆ เสมอตลอดมา 

ผู้หญิงอัศจรรย์จากชนบทไทย แม้ไม่ได้เรียนหนังสือ กลับมีชีวิตสูงค่าระดับโลก จนกลุ่มสตรีอังกฤษยังทึ่ง!!
ผู้หญิงอัศจรรย์จากชนบทไทย แม้ไม่ได้เรียนหนังสือ กลับมีชีวิตสูงค่าระดับโลก จนกลุ่มสตรีอังกฤษยังทึ่ง!!
ผู้หญิงอัศจรรย์จากชนบทไทย แม้ไม่ได้เรียนหนังสือ กลับมีชีวิตสูงค่าระดับโลก จนกลุ่มสตรีอังกฤษยังทึ่ง!!

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก:

http://cheerfulpeace.blogspot.com/2017/09/blog-post_9.html?m=1

แชร์