คำพ่อ-คำแม่ :อย่าหูเบา!!!

เมื่อใดลูกได้เป็นใหญ่ เป็นหัวหน้า เป็นผู้บังคับบัญชาคนอื่น ลูกต้องระวังไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งสำคัญมากคืออย่าหูเบา http://winne.ws/n18725

919 ผู้เข้าชม
คำพ่อ-คำแม่ :อย่าหูเบา!!!

#อย่าหูเบา

 ลูกรัก...

         เมื่อใดลูกได้เป็นใหญ่ เป็นหัวหน้า เป็นผู้บังคับบัญชาคนอื่น ลูกต้องระวังไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งสำคัญมากคืออย่าหูเบา 

          หมายความว่าอย่าเชื่อคนง่ายๆ อย่าตัดสินอะไรก่อนที่จะพิจารณาให้ถูกต้องถ่องแท้ 

        คำพูด คำแนะนำที่คนอื่นมาพูดให้ฟังนั้น ต้องฟังหูไว้หู ใช้สติเป็นตะแกรงร่อนให้ดี 

       โดยเฉพาะคำพูดของคนใกล้ชิด ยิ่งต้องระวังให้มาก เพราะผู้ใหญ่ที่หูเบาต้องพังพินาศเพราะคนใกล้ชิดมามากต่อมากแล้ว 

        มิใช่ไม่ให้ไว้ใจคนใกล้ชิดเพียงแต่เตือนให้ระวังไว้เท่านั้น บางทีคนใกล้ชิดเราบ้างหรือคนที่มาเล่านั้น 

        อาจมีแผนยืมมือเรา ให้ไปกำจัดศัตรูของเขาหรือไปยกย่องเพื่อนเขาก็ได้ 

       หรือคนของเราอาจไปมีเรื่องกับคนอื่นแล้วมายืมมือเราไปทำลายเขาก็ได้

- คำพ่อ คำแม่ -

พระมหาโพธิวงศาจารย์(ทองดี สุรเตโช)

วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ

แชร์