"ครอบครัวสัจจเทพนิมนต์พระไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์"ที่สร้างสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน

ครอบครัวสัจจเทพ ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายอินเดีย และมีถิ่นพำนักที่ประเทศไทย เป็นผู้บริหารมูลนิธิ กิจกรรมของมูลนิธิฯ นอกจากก่อตั้งสถานพยาบาลที่กรุงนิวเดลีแล้ว ยังเป็นผู้ก่อตั้งกุสินาราคลินิก ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา http://winne.ws/n18756

1.0 พัน ผู้เข้าชม
"ครอบครัวสัจจเทพนิมนต์พระไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี  มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์"ที่สร้างสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน

"งานฉลองครบรอบ ๓๐ ปี มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์" 

          วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่สถานพยาบาลของมูลนิธิในย่าน Karol Bagh กรุงนิวเดลี พระเดชพระคุณ พรธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์) โฆษกหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร พร้อมด้วยพระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ในฐานะแขกเกียรติยศ เป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปี มูลนิธิ ฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์  

"ครอบครัวสัจจเทพนิมนต์พระไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี  มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์"ที่สร้างสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
"ครอบครัวสัจจเทพนิมนต์พระไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี  มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์"ที่สร้างสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน

        โดยในโอกาสนี้ นายกูรมัคซิงห์ สัจจเทพ และครอบครัว ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ได้นิมนต์พระสงฆ์ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลแบบครบวงจรของมูลนิธิ ที่ประกอบด้วย ห้อง Lap สำหรับตรวจผลเลือด ห้อง X ray ห้อง Ultrasound คลินิกรักษาโรคทั่วไป และคลินิกทันตกรรม เป็นต้น 

           พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์) โฆษกหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เอกอัครทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ได้กล่าวแสดงความยินดี และได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณะแพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแพทย์ที่เกษียณอายุราชการและมีกำลังทรัพย์พอเพียงแล้ว จึงอยากมีอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นการตอบแทน   นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ในนามของมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวอินเดียผู้ด้อยโอกาส และได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 

"ครอบครัวสัจจเทพนิมนต์พระไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี  มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์"ที่สร้างสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
"ครอบครัวสัจจเทพนิมนต์พระไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี  มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์"ที่สร้างสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน

          มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ เป็นองค์การเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับการรักษาพยาบาลและการศึกษาอย่างทั่วถึง ปัจจุบันมี ครอบครัวสัจจเทพ ซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายอินเดีย และมีถิ่นพำนักที่ประเทศไทย เป็นผู้บริหารมูลนิธิ   กิจกรรมของมูลนิธิฯ นอกจากก่อตั้งสถานพยาบาลที่กรุงนิวเดลีแล้ว ยังเป็นผู้ก่อตั้งกุสินาราคลินิก ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ร่วมกับสำนักงานพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย เนปาล    ในประเทศไทย มูลนิธิฯ ยังให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารภายในพระราชา ปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกด้วย


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1435053469909332&id=367420510005972

แชร์