สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ส่งสาส์นถึงพระธรรมทูตไทยทวีปยุโรป

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง ชวนปญฺโญ) ส่งสาส์นในการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป มีพระมหาเถรานุเถระ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศทั่วโลกร่วมงาน มส.แนะเป็นแรงหนุนคณะสงฆ์ไทยที่กำลังประสบปัญหาหลายด้าน http://winne.ws/n18771

61 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ส่งสาส์นถึงพระธรรมทูตไทยทวีปยุโรป

          ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 ที่วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนอร์เธอร์แลนด์  พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร   เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 11/2560 สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.)  โดยมีพระมหาเถรานุเถระ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศทั่วโลก อาทิ สหภาพพระธรรมทูตยุโรป สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โอเชียเนีย อินเดีย-เนปาล สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  ร่วมงาน

          ในการนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ส่งสาส์นให้กำลังใจ 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ส่งสาส์นถึงพระธรรมทูตไทยทวีปยุโรป

          มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" ดำเนินการอภิปรายโดย พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยในที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินสนับสนุนพระธรรมทูตในต่างเทศ ไม่ทราบว่ารายละเอียดอยู่ที่ไหน และเกรงว่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกันกรณีเงินทอนวัด จึงควรที่จะมีแผนสนับสนุนอย่างชัดเจน เพราะพระธรรมทูตส่วนใหญ่จะใช้ปัจจัยส่วนตัวในการปฏิบัติศาสนกิจ พร้อมกันนี้กรณีที่มีการโพสต์ข้อความในลักษณะกล่าวร้ายพระสงฆ์ควรที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการตรวจสอบแล้วดำเนินการตามกฎหมาย

          ด้านพระพรหมสิทธิ กล่าวในพิธีปิดโดยเตือนคณะสงฆ์ที่เป็นพระธรรมทูตให้ตั้งใจในการทำหน้าที่พระธรรมทูตให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อเป็นแรงหนุนให้คณะสงฆ์ในประเทศไทยที่กำลังประสบปัญหาหลายด้าน จึงต้องอาศัยพระธรรมทูตจากทั่วโลกให้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาและเผยแผ่ให้มากยิ่งขึ้น

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ส่งสาส์นถึงพระธรรมทูตไทยทวีปยุโรป

          ขณะเดียวกันวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 09.45 น. พระพรหมสิทธิ ได้เป็นประธานพิธีฝ่ายบรรพชิต  พระพรหมมงคล วิ. (หลวงพ่อทอง) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ ประธานอุปถัมภ์ ผศ.ดร.พลเอกเสรี พุกกะมาน - ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์  พร้อมด้วยนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ เอกอัคราชทูตไทยกรุงเฮค ประเทศเนเธอร์แลนด์ พระเถรานุเถระ พระธรรมทูตทั่วโลกจากประเทศต่างๆ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโสบถ ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วย

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ส่งสาส์นถึงพระธรรมทูตไทยทวีปยุโรป
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ส่งสาส์นถึงพระธรรมทูตไทยทวีปยุโรป

ขอขอบคุณภาพและแหล่งข่าวจาก http://www.banmuang.co.th

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.banmuang.co.th/news/education/90440

แชร์