ชมภาพ!พระสงฆ์ไทยในต่างแดน เดินทางจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเฟรสโน สหรัฐอเมริกา

วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะสงฆ์ 3 รูป และลูกพระธัมฯจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เดินทางไปที่เมืองเฟรสโน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร สวดมนต์ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ http://winne.ws/n18777

642 ผู้เข้าชม
share

วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

คณะสงฆ์ 3 รูป และลูกพระธัมฯจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

เดินทางไปที่เมืองเฟรสโน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ที่บ้านของครอบครัวหอแก้ว-พรหมมหาชัย มีการสวดธรรมจักร ปฏิบัติธรรม ถวายปัจจัยร่วมบุญกฐินปี 2560 สร้างอาคาร 72 ปี ทุกคนต่างปลื้มปิติในบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่พระมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมได้ถึงบ้าน

และได้เดินทางไปเยี่ยมกัลยาณมิตร ที่ร้านอาหารFRI poutinerie ซึ่งเป็นร้านอาหารของกัลฯดร.สุนันทาและกัลฯเรมอนด์ ที่เมืองเฟรสโน ได้ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์ ทำให้เจ้าภาพมีความปลื้มปิติในบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 

ขออนุโมทนาบุญและเอาบุญมาฝากทุกท่านทั่วโลก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร สวดธรรมจักร

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร สวดธรรมจักร

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร สวดธรรมจักร นั่งสมาธิ

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร สวดธรรมจักร นั่งสมาธิ

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ร่วมถวายปัจจัยทำบุญกฐิน

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ร่วมถวายปัจจัยทำบุญกฐิน

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญ

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญ

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร สวดธรรมจักร

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร สวดธรรมจักร

แชร์