ชมภาพ!พระสงฆ์ไทยในต่างแดน เดินทางจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเฟรสโน สหรัฐอเมริกา

วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะสงฆ์ 3 รูป และลูกพระธัมฯจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เดินทางไปที่เมืองเฟรสโน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร สวดมนต์ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ http://winne.ws/n18777

747 ผู้เข้าชม
ชมภาพ!พระสงฆ์ไทยในต่างแดน เดินทางจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเฟรสโน สหรัฐอเมริกา

วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

คณะสงฆ์ 3 รูป และลูกพระธัมฯจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

เดินทางไปที่เมืองเฟรสโน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ที่บ้านของครอบครัวหอแก้ว-พรหมมหาชัย มีการสวดธรรมจักร ปฏิบัติธรรม ถวายปัจจัยร่วมบุญกฐินปี 2560 สร้างอาคาร 72 ปี ทุกคนต่างปลื้มปิติในบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่พระมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมได้ถึงบ้าน

ชมภาพ!พระสงฆ์ไทยในต่างแดน เดินทางจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเฟรสโน สหรัฐอเมริกา

และได้เดินทางไปเยี่ยมกัลยาณมิตร ที่ร้านอาหารFRI poutinerie ซึ่งเป็นร้านอาหารของกัลฯดร.สุนันทาและกัลฯเรมอนด์ ที่เมืองเฟรสโน ได้ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์ ทำให้เจ้าภาพมีความปลื้มปิติในบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 

ขออนุโมทนาบุญและเอาบุญมาฝากทุกท่านทั่วโลก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ชมภาพ!พระสงฆ์ไทยในต่างแดน เดินทางจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเฟรสโน สหรัฐอเมริกา

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร สวดธรรมจักร

ชมภาพ!พระสงฆ์ไทยในต่างแดน เดินทางจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเฟรสโน สหรัฐอเมริกา

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร สวดธรรมจักร นั่งสมาธิ

ชมภาพ!พระสงฆ์ไทยในต่างแดน เดินทางจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเฟรสโน สหรัฐอเมริกา

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ร่วมถวายปัจจัยทำบุญกฐิน

ชมภาพ!พระสงฆ์ไทยในต่างแดน เดินทางจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเฟรสโน สหรัฐอเมริกา

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร

ชมภาพ!พระสงฆ์ไทยในต่างแดน เดินทางจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเฟรสโน สหรัฐอเมริกา

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร

ชมภาพ!พระสงฆ์ไทยในต่างแดน เดินทางจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเฟรสโน สหรัฐอเมริกา

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร

ชมภาพ!พระสงฆ์ไทยในต่างแดน เดินทางจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเฟรสโน สหรัฐอเมริกา

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญ

ชมภาพ!พระสงฆ์ไทยในต่างแดน เดินทางจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเฟรสโน สหรัฐอเมริกา

จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร สวดธรรมจักร

ชมภาพ!พระสงฆ์ไทยในต่างแดน เดินทางจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเฟรสโน สหรัฐอเมริกา
แชร์