คำพ่อ-คำแม่:คุณของความลำบาก

ความดีหรือประโยชน์ของความลำบากก็พอมีอยู่ คือ ความลำบากทำให้คนเราแกร่งขึ้น ฉลาดขึ้น ทำให้คนเราคิดเป็น และทำให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้น http://winne.ws/n18781

307 ผู้เข้าชม
share

จากหนังสือ คำพ่อคำแม่ พระธรรมกิตติวงษ์ 

แชร์