ครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรวม 26 ตำแหน่ง มีผล 1 ต.ค.นี้

วันที่ 12 ก.ย. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 26 ราย ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 22 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการ 4 ตำแหน่งตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ นายสยาม ศิริมงคล รอง ผวจ.สมุทรปราการ http://winne.ws/n18784

651 ผู้เข้าชม
ครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรวม 26 ตำแหน่ง มีผล 1 ต.ค.นี้แหล่งภาพจาก ข่าวสด

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรวม 26 ตำแหน่ง ดังนี้

1. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ไปเป็นผู้ตรวจราชกระทรวง
2. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
3. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
4. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัด เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
5. นายธัชชัย ศรีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
6. นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
7. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแพรา
8. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
9. นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตดิตถ์
10. นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
11. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
12. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
13. นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
14. นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
15. พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
16. นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
17. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
18. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
19. นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
21. นายรณภพ เหลือไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
22. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
23. นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
25. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
26. นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ที่มา: https://news.voicetv.co.th/thailand/523270.html

แชร์