ห้ามพกยาหอมตรา 5 เจดีย์เข้าเนเธอร์แลนด์ หลังพบมีพืชใกล้สูญพันธุ์ผสมอยู่

กองคุ้มครองฯ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเตือนคนไทยห้ามพกพายาหอมตรา 5 เจดีย์ เข้าเนเธอร์แลนด์เนื่องจากมีส่วนผสมของพืชต้องห้ามที่ใกล้จะสูญพันธุ์ http://winne.ws/n18787

1.5 พัน ผู้เข้าชม
ห้ามพกยาหอมตรา 5 เจดีย์เข้าเนเธอร์แลนด์ หลังพบมีพืชใกล้สูญพันธุ์ผสมอยู่

เฟซบุ๊กกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งไปยังคนไทยที่กำลังจะเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ว่า ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ศุลกากร เนเธอร์แลนด์ มีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าของเนเธอร์แลนด์ และของสหภาพยุโรป รายการสิ่งของต้องห้าม/ควบคุมการนำเข้ามีเป็นจำนวนมากบางรายการ เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะส่วนประกอบจากพืชและสัตว์ตามอนุสัญญา CITES) หากวินิจฉัยพบว่าเข้าข่ายการกระทำผิด ก็จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป ทั้งนี้ ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ข้อกล่าวหา และร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ในกรณีของยาหอมตรา 5 เจดีย์ เป็นกรณีของยาสมุนไพรและยาจีน ที่มีส่วนผสมของพืชต้องห้ามที่ใกล้จะสูญพันธ์ตามอนุสัญญา CITES การนำเข้าต้องมีใบอนุญาต ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดูจากส่วนผสมตามที่ปรากฎบนฉลากเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ศุลการกรเนเธอร์แลนด์จะเข้มงวดกับการนำเข้าสิ่งของต้องห้าม/ควบคุมตามอนุสัญญา CITIES ได้แก่ สิ่งของที่มีส่วนประกอบจากเสือหรือแมวขนาดใหญ่ จระเข้ (หากนำเข้าเกินกว่า3ชิ้น) และตะกวด/วรนุช (Varanus) ที่จะต้องมีใบอนุญาตนำเข้ามาแสดงด้วยทุกครั้ง

ไม้ยิงหนังสติ้ก

ห้ามพกยาหอมตรา 5 เจดีย์เข้าเนเธอร์แลนด์ หลังพบมีพืชใกล้สูญพันธุ์ผสมอยู่

นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ศุลกากรเนเธอร์แลนด์ จะเพ่งเล็งและเข้มงวดกับชาวเนเธอร์แลนด์หรือผู้มีถิ่นพำนักในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่เดินทางมาจากประเทศไทยมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย โดยจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษกับการนำเข้าสิ่งของต้องห้ามประเภท 

(1) อาวุธ ซึ่งรวมถึงไม้ยิงหนังสติ้ก เนื่องจากเห็นว่าอาวุธเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ง่ายในประเทศไทย 

(2) กล้วยไม้ที่มีรากติดมาด้วย (ไม่รวมดอกกล้วยไม้ที่ผ่านกระบวนการปลอดศัตรูพืชแล้ว) 

(3) การนำเงินสดติดตัวเกินกว่า 10,000 ยูโร ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน 

(4) ยาสมุนไพร ยาจีน 

(5) การนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่ารวมกันแล้วมากกว่า 430 ยุโร (จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก https://news.voicetv.co.th/world/523183.html

แชร์