ประมวลภาพ ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทย Annual Meeting 2017 ณ ประเทศอังกฤษ

ประมวลภาพ งาน Annual Meeting 2017 ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ วัดมหาธาตุคิงส์บรอมลี่ ประเทศอังกฤษ http://winne.ws/n18797

436 ผู้เข้าชม
ประมวลภาพ ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทย Annual Meeting 2017 ณ ประเทศอังกฤษ

ประมวลภาพ ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทย Annual Meeting 2017 ในสหราชอาณาจักร วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ วัดมหาธาตุคิงส์บรอมลี่ ประเทศอังกฤษ

พร้อมกันนี้ วัดพระธรรมกายทุกศูนย์สาขาใน ประเทศอังกฤษ UK ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายปานะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย ประเทศอังกฤษ

ประมวลภาพ ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทย Annual Meeting 2017 ณ ประเทศอังกฤษ
ประมวลภาพ ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทย Annual Meeting 2017 ณ ประเทศอังกฤษ
ประมวลภาพ ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทย Annual Meeting 2017 ณ ประเทศอังกฤษ
ประมวลภาพ ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทย Annual Meeting 2017 ณ ประเทศอังกฤษ
ประมวลภาพ ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทย Annual Meeting 2017 ณ ประเทศอังกฤษ
ประมวลภาพ ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทย Annual Meeting 2017 ณ ประเทศอังกฤษ
ประมวลภาพ ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทย Annual Meeting 2017 ณ ประเทศอังกฤษ
ประมวลภาพ ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทย Annual Meeting 2017 ณ ประเทศอังกฤษ
ประมวลภาพ ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทย Annual Meeting 2017 ณ ประเทศอังกฤษ
ประมวลภาพ ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทย Annual Meeting 2017 ณ ประเทศอังกฤษ
ประมวลภาพ ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทย Annual Meeting 2017 ณ ประเทศอังกฤษ
ประมวลภาพ ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทย Annual Meeting 2017 ณ ประเทศอังกฤษ
ประมวลภาพ ประชุมสามัญประจำปีองค์พระธรรมทูตไทย Annual Meeting 2017 ณ ประเทศอังกฤษ
แชร์