ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก

เป็นองค์กรเยาวชนพุทธที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศเกาหลีใต้ สังกัดองค์กรพุทธนิกาย โจเก ( Jogye Order) ซึ่งเป็นนิกายพุทธใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ณ เมืองอูซาน โดยมีองค์กรพุทธ ที่ประกอบไปด้วย ผู้นำและเยาวชน ร่วมงานจาก 8 ประเทศ http://winne.ws/n18808

2.6 พัน ผู้เข้าชม
ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก

ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดย องค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก ( World Alliance of Buddhists )

เป็นองค์กรเยาวชนพุทธที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศเกาหลีใต้ สังกัดองค์กรพุทธนิกาย โจเก ( Jogye Order)

ซึ่งเป็นนิกายพุทธใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ณ เมืองอูซาน โดยมีองค์กรพุทธ ที่ประกอบไปด้วย ผู้นำและเยาวชน ร่วมงานจาก 8 ประเทศ

ได้แก่ ออสเตรเลีย , บังคลาเทศ  , ศรีลังกา , ไต้หวัน , จีน , เมียนมาร์ , ไทย และ เกาหลีใต้ เจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา , ผู้แทนชมรมพุทธสากล , อาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก ร่วมงานด้วย

ชมภาพชุดที่ Link https://goo.gl/DW5QKF

Link สำหรับผู้ใช้ Facebook http://bit.ly/2wZfHhd

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี วัดพระธรรมกาย

ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก
ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก
ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก
ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก
ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก
ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก
ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก
ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก
ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก
ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก
ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก
ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก
ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก
ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก
ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก
ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยองค์กรพุทธปารามิตา ภาคีองค์การพุทธโลก
แชร์