สิ้นพระมหาเถระ!!..เจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิต จ.นนทบุรี

เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2560 พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน/คงจตุพร ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิต ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 มรณภาพแล้ว สิริอายุ 85 ปี http://winne.ws/n18814

1.4 พัน ผู้เข้าชม
สิ้นพระมหาเถระ!!..เจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิต จ.นนทบุรี

สิ้นแล้ว เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2560 พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน/คงจตุพร ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิต ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9   มรณภาพแล้ว  สิริอายุ 85  ปี

 ทั้งนี้พระธรรมวโรดม เป็นประธานสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สถานเดิมชื่อ สมเกียรติ นามสกุล คงจตุพร เกิด 2 ฯ 5 ปี วอก วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2475 ณ บ้านนาโพธิ์ ตำบลคอนฉิม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น บิดาชื่อ นายน้อย คงจตุพร มารดาชื่อ นางวันทา คงจตุพร


บรรพชา วันที่ 18  มีนาคม พ.ศ. 2489  ณ วัดสระทอง ตำบลคอนฉิม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พระราชสารธรรมมุนี(กัณหา ปภสฺสรมหาเถร) วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็น พระครูพิเสสสารคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ 


อุปสมบท วันที่ 9  กรกฎาคม พ.ศ.2497  ณ พัทธสีมาวัดทินกรนิมิต ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระธีรญาณมุนี(ธีร์ ปุณฺณโก ป.ธ.9) วัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี เป็น พระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์(เสงี่ยม จนฺทสิริ ป.ธ.6) วัดสุทัศนเทพวราราม แขวง ราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีสมโพธิ เป็น พระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมญาณมุนี(บุนนาค ชินวํโส ป.ธ.9) วัดทินกรนิมิต ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีวิสุทธิเมธี เป็น พระอนุสาวนาจารย์

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/education/90574

วินนิวส์ขอน้อมกราบสักการะ ถวายความเคารพและความอาลัยมา ณ โอกาสนี้ครับ 

แชร์