สวดมนต์บำบัดโรค...?

การสวดมนต์ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้อาการป่วยดีขึ้นได้ งานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ภาควิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://winne.ws/n18834

247 ผู้เข้าชม
สวดมนต์บำบัดโรค...?ขอบคุณภาพ : DMC.tv

การสวดมนต์ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้อาการป่วยดีขึ้นได้ งานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ภาควิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า

คนที่สวดมนต์จะมีสุขภาพแข็งแรง เพราะการสวดมนต์คือการทำสมาธิ ซึ่งทำให้เซลล์ในร่างกายทำงานน้อยลง และขณะที่สวดมนต์ ร่างกายยังหลั่งสารเอนดอร์ฟินที่ทำให้รู้สึกมีความสุข

นอกจากนี้เสียงสวดมนต์ยังส่งผลต่อสมองอีกด้วย การสวดมนต์ด้วยเสียงทุ้มๆ แผ่นๆ ช้าๆ จะส่งสัญญาณสู่ระบบสมองส่วนที่กรองสัญญาณต่อมทาลามัส ทำให้เรารู้สึกสงบและยังเป็นสารเยียวยาบาดแผลในร่างกายได้

สำหรับบทสวดมนต์ที่เราแนะนำนี้ เป็นบทสวดมนต์จากหนังสือ สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็งจากอโรคยศาล วัดคำประมง โดยมีประวัติว่า พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตได้สร้างพระพุทธรูปประจำอโรคยศาล เพื่อให้คนไข้ได้สวดมนต์ ผู้ที่ออกชื่อนามพระองค์ บูชาด้วยใจ ศรัทธาจริง จะสมปรารถนาในสิ่งที่อธิฐาน

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : http://health.haijai.com

แชร์