ภาพแห่งความปลื้มปิติใจ...งานฉลองครบรอบ ๓๑ ปี ธุดงคสถานล้านนา

ในเดือนกันยายน พ.ศ.2529 กัลยาณมิตรอุบลศรี ป้อมเผือก ได้ถวายที่ดิน33ไร่ให้ เพื่อสร้างเป็นธุดงคสถาน ล้านนา ณ บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยสร้างเป็นที่พักสงฆ์ ได้ใช้เพื่ออบรมเยาวชนมาแล้วถึง31ปี http://winne.ws/n18978

553 ผู้เข้าชม
ภาพแห่งความปลื้มปิติใจ...งานฉลองครบรอบ ๓๑ ปี ธุดงคสถานล้านนา

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนสมบัติจักรพรรดิ เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ณ ธุดงค์สถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ภาพแห่งความปลื้มปิติใจ...งานฉลองครบรอบ ๓๑ ปี ธุดงคสถานล้านนา
ภาพแห่งความปลื้มปิติใจ...งานฉลองครบรอบ ๓๑ ปี ธุดงคสถานล้านนา
ภาพแห่งความปลื้มปิติใจ...งานฉลองครบรอบ ๓๑ ปี ธุดงคสถานล้านนา
ภาพแห่งความปลื้มปิติใจ...งานฉลองครบรอบ ๓๑ ปี ธุดงคสถานล้านนา
ภาพแห่งความปลื้มปิติใจ...งานฉลองครบรอบ ๓๑ ปี ธุดงคสถานล้านนา
ภาพแห่งความปลื้มปิติใจ...งานฉลองครบรอบ ๓๑ ปี ธุดงคสถานล้านนา
ภาพแห่งความปลื้มปิติใจ...งานฉลองครบรอบ ๓๑ ปี ธุดงคสถานล้านนา
ภาพแห่งความปลื้มปิติใจ...งานฉลองครบรอบ ๓๑ ปี ธุดงคสถานล้านนา
ภาพแห่งความปลื้มปิติใจ...งานฉลองครบรอบ ๓๑ ปี ธุดงคสถานล้านนา
ภาพแห่งความปลื้มปิติใจ...งานฉลองครบรอบ ๓๑ ปี ธุดงคสถานล้านนา
แชร์