กุมารแพทย์เผย! ยอมรับหมดหวังกับระบบการศึกษาไทย แนะการเลี้ยงลูกด้วย 3 ส.

แพทย์หญิง จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือที่รู้จักกันชื่อ 'หมอโอ๋' เจ้าของแฟนเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน ยอมรับว่า หมดหวังกับระบบการศึกษาไทย เพราะโรงเรียนรัฐส่วนใหญ่มุ่งให้เด็กเก่งอย่างเดียว http://winne.ws/n19038

1.2 พัน ผู้เข้าชม
กุมารแพทย์เผย! ยอมรับหมดหวังกับระบบการศึกษาไทย แนะการเลี้ยงลูกด้วย 3 ส.แหล่งภาพจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กุมารแพทย์ ยอมรับหมดหวังกับระบบการศึกษาไทย แนะผู้ปกครองเลี้ยงลูกให้คิดเป็น และรู้จักตัวเอง มากกว่ามุ่งแข่งขันด้านวิชาการ ชี้ 'เด็กเก่ง' ไม่ตอบโจทย์อนาคตสังคมไทย

       แพทย์หญิง จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือที่รู้จักกันชื่อ 'หมอโอ๋' เจ้าของแฟนเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน ยอมรับว่า หมดหวังกับระบบการศึกษาไทย เพราะโรงเรียนรัฐส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นการสร้าง 'เด็กเก่ง' ด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการ สอบแข่งขัน และกวดวิชา จนละเลยการพัฒนาศักยภาพเด็กตามช่วงวัย และส่งเสริมตัวตนของเด็กแต่ละคน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ใจมาก เพราะอนาคตประเทศไทย จะมีแต่คนที่เหมือนๆ กัน ราวกับเป็นผลผลิตจากแป้นพิมพ์ 

        แม้สุดท้าย ผู้ปกครองจะปฏิเสธการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนรัฐไม่ได้ แต่นอกเวลาเรียนคือ ช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาเด็กตามความสนใจของแต่ละคน มุ่งเน้นกิจกรรม หรือกระะบวนการเรียนรู้ ให้ 'เด็กคิดเป็น' ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิต มากกว่าการสอนให้เป็น 'เด็กเก่ง' เพราะหากเด็กคิดเป็นแล้ว จะสามารถตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมได้ 

กุมารแพทย์เผย! ยอมรับหมดหวังกับระบบการศึกษาไทย แนะการเลี้ยงลูกด้วย 3 ส.

พร้อมแนะให้ผู้ปกครองยึดหลัก '3ส.' ในการเลี้ยงลูก ประกอบด้วย

       1. 'สติ' คือต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า ตัวตนของเด็กคืออะไร เขาต้องการอะไร อย่าหลงทางตามกระแส หรือเปรียบเทียบลูกตัวเองกับเด็กคนอื่นๆ

       2. 'สตรอง' (Strong) คือแน่วแน่ในความต้องการของเด็ก มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเด็กตามความสนใจ อย่าใจอ่อนหรือล้มเลิกความตั้งใจระหว่างทางและ 

        3. 'สตางค์' คือ การเตรยมเงินสำหรับใช้จ่ายของผู้ปกครองในอนาคต เพราะการทุ่มเททุกอย่างให้ลูกได้เรียนในที่ดีๆ มีคุณภาพ จำเป็น้องใช้เงินเยอะ ทำให้ผู้ปกครองบางรายขายบ้าน-ขายรถยนต์จนถึงขั้นล้มละลาย สุดท้ายคนที่ลำบากคือ 'ลูก' เพราะจะต้องกลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่ที่หมดตัว


ที่มา: https://news.voicetv.co.th/thailand/525802.html

แชร์