ชัวร์ชัดแล้ว!!!นั่งสมาธิเปลี่ยนDNAได้

ยิ่งการปฏิบัติสมาธิผ่านการพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์มากเพียงใด ยิ่งทำให้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนามีความแจ่มชัดและโดดเด่นมากขึ้นเพียงนั้น http://winne.ws/n19163

1.8 พัน ผู้เข้าชม
ชัวร์ชัดแล้ว!!!นั่งสมาธิเปลี่ยนDNAได้

นั่งสมาธิเปลี่ยนDNAได้!

จุดเด่นอย่างหนึ่งของฝรั่งคือ สนใจเรื่องใดแล้วต้องลงลึกผ่านการศึกษาและปฏิบัติอย่างถึงแก่น ดังจะเห็นได้จากการที่ฝรั่งพยายามตั้งคำถามว่า Why your DNA is not your destiny? ทำไม? โชคชะตาจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับดีเอ็นเอของคุณ ตามลิงค์ https://youtu.be/Gu33jzWYxQU 

และ Can meditation change your DNA? สมาธิสามารถเปลี่ยนดีเอ็นเอได้หรือไม่? ตามลิงค์ https://youtu.be/tVfmzjgpb3M 

 ยิ่งฝรั่งศึกษาและปฏิบัติผ่านการพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์มากเพียงใด ยิ่งทำให้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนามีความแจ่มชัดและโดดเด่นมากขึ้นเพียงนั้น หากตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจริงๆ แล้ว เราจะพบคำตอบมากกว่า และทรงพลานุภาพมากกว่าที่ฝรั่งพยายามตั้งคำถามดังกล่าว  พระพุทธศาสนาจึงมากกว่าการรู้จำ (ปริยัติ) ไต่ไปสู่การรู้จัก (ปฏิบัติ) เพื่อจะต้องทำให้รู้แจ้ง (ปฏิเวธ) จนสิ้นสงสัย


Cr. P.Somwang

ชัวร์ชัดแล้ว!!!นั่งสมาธิเปลี่ยนDNAได้
ชัวร์ชัดแล้ว!!!นั่งสมาธิเปลี่ยนDNAได้
ชัวร์ชัดแล้ว!!!นั่งสมาธิเปลี่ยนDNAได้
แชร์