ภูเขาไฟที่ทำให้โลกไร้ฤดูร้อน

ภูเขาไฟลูกมีได้เคยระเบิดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน ปี พ.ศ. 2358 ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 71,000 คน และส่งผลกระทบไปยังทั่วทุกมุมโลก และเป็นต้นเหตุของปีที่ไร้ฤดูร้อนในปี พ.ศ. 2358 http://winne.ws/n19344

187 ผู้เข้าชม
share

ต้นเหตุของปีที่ไร้ฤดูร้อนในปี พ.ศ. 2358

                        ภูเขาไฟตัมโบรา ตั้งอยู่บนเกาะซัมบาวา ประเทศอินโดนีเซีย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,850 เมตร ภูเขาไฟลูกมีได้เคยระเบิดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน ปี พ.ศ. 2358 ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 71,000 คน และส่งผลกระทบไปยังทั่วทุกมุมโลก และเป็นต้นเหตุของปีที่ไร้ฤดูร้อนในปี พ.ศ. 2358

                        การปะทุของภูเขาไฟตัมโบราในครั้งนั้นได้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดินฟ้าอากาศกับการระเบิดของภูเขาไฟดียิ่งขึ้น เพราะนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้รายงานว่า หลังจากที่ภูเขาไฟตัมโบราปะทุได้ไม่นานผิวโลกก็ได้รับแสงอาทิตย์น้อยลงถึง 20% และอุณหภูมิของอากาศในแถบซีกโลกเหนือได้ลดลงมาก เพราะในบรรยากาศเหนือโลกมีฝุ่น และละอองภูเขาไฟปะปนมากมาย ซึ่งเถ้าถ่านเหล่านี้ต้องใช้เวลานานหลายปีจึงจะตกสู่โลกหมด

ที่มา      :         http://www.nextsteptv.com/   สำรวจโลก  /    สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Postedon     :       กันยายน 25, 2560

Postedin      :        แหล่งท่องเที่ยว

ภูเขาไฟตัมโบรา ตั้งอยู่บนเกาะซัมบาวา ประเทศอินโดนีเซีย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,850 เมตร

ภูเขาไฟตัมโบรา ตั้งอยู่บนเกาะซัมบาวา ประเทศอินโดนีเซีย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,850 เมตร

ภูเขาไฟตัมโบรา ตั้งอยู่บนเกาะซัมบาวา ประเทศอินโดนีเซีย

 ภูเขาไฟตัมโบรา ตั้งอยู่บนเกาะซัมบาวา ประเทศอินโดนีเซีย

หลังจากที่ภูเขาไฟตัมโบราปะทุได้ไม่นานผิวโลกก็ได้รับแสงอาทิตย์น้อยลงถึง 20%

หลังจากที่ภูเขาไฟตัมโบราปะทุได้ไม่นานผิวโลกก็ได้รับแสงอาทิตย์น้อยลงถึง 20%

แชร์