ชมภาพกิจกรรมปลื้ม ๆ กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑ ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย , พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตเมตตามาเยี่ยมที่ซุ้มปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายในงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา http://winne.ws/n19347

1.0 พัน ผู้เข้าชม

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑

ชมภาพกิจกรรมปลื้ม ๆ กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑ ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันอังคาร ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โดยมีพระเดชพระคุณพระราชธรรมวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปที่ ๑

เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ เป็นประธานสงฆ์ มีคณะครูและนักเรียนบาลีเข้าร่วมพิธี ๒๔ รูป

มีสาธุชนมาเลี้ยงภัตตาหารเพลจำนวน ๓๐ ท่าน

ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถระและอนุโมทนาบุญด้วยครับ

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑

ชมภาพกิจกรรมปลื้ม ๆ กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑

ชมภาพกิจกรรมปลื้ม ๆ กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑

ชมภาพกิจกรรมปลื้ม ๆ กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑

ชมภาพกิจกรรมปลื้ม ๆ กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

เมตตามาเยี่ยมที่ซุ้มปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา ในงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยวิสามัญครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ และงานผูกสีมา ฝังลูกนิมิต อุโบสถวัดชัยมงคลวราราม 

เมืองอ๊อกเด้น รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

วันอาทิตย์ ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

ชมภาพกิจกรรมปลื้ม ๆ กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

ชมภาพกิจกรรมปลื้ม ๆ กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

ชมภาพกิจกรรมปลื้ม ๆ กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

ชมภาพกิจกรรมปลื้ม ๆ กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

ชมภาพกิจกรรมปลื้ม ๆ กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

ชมภาพกิจกรรมปลื้ม ๆ กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา
แชร์