ชมภาพกิจกรรมปลื้ม ๆ กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑ ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย , พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตเมตตามาเยี่ยมที่ซุ้มปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายในงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา http://winne.ws/n19347

855 ผู้เข้าชม
share

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑ ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันอังคาร ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โดยมีพระเดชพระคุณพระราชธรรมวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปที่ ๑

เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ เป็นประธานสงฆ์ มีคณะครูและนักเรียนบาลีเข้าร่วมพิธี ๒๔ รูป

มีสาธุชนมาเลี้ยงภัตตาหารเพลจำนวน ๓๐ ท่าน

ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถระและอนุโมทนาบุญด้วยครับ

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑

พิธีปิดโครงการเรียนบาลีสัญจรประจำ ๑ เดือน ครั้งที่ ๑

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

เมตตามาเยี่ยมที่ซุ้มปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา ในงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยวิสามัญครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ และงานผูกสีมา ฝังลูกนิมิต อุโบสถวัดชัยมงคลวราราม 

เมืองอ๊อกเด้น รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

วันอาทิตย์ ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาเยี่ยมร้านปานะชาดี ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา

แชร์