สายพันธุ์ฮัมมิ่งเบิร์ดที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

สามารถพบได้ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ตัวโตเต็มที่จะมีความยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร และมีน้ำหนัก 6.3 กรัม http://winne.ws/n19357

136 ผู้เข้าชม
share

เอกลักษณ์ที่โดดเด่น

                    Green hermit hummingbird เป็นสายพันธุ์ฮัมมิ่งเบิร์ดที่สามารถพบได้ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ตัวโตเต็มที่จะมีความยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร และมีน้ำหนัก 6.3 กรัม  มันมีปากที่ยาวช่วยในการกินน้ำหวานจากดอกไม้ นอกจากนี้เอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือขนสีขาวบริเวณปลายของหาง

ที่มา       :         http://www.nextsteptv.com/   สำรวจโลก  /    สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Postedon     :       กันยายน 11, 2560

Postedin      :        แหล่งท่องเที่ยว 

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ Green hermit hummingbird คือขนสีขาวบริเวณปลายของหาง

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ Green hermit hummingbird คือขนสีขาวบริเวณปลายของหาง

Green hermit hummingbird เป็นสายพันธุ์ฮัมมิ่งเบิร์ด

Green hermit hummingbird เป็นสายพันธุ์ฮัมมิ่งเบิร์ด

Green hermit hummingbird มีปากที่ยาวช่วยในการกินน้ำหวานจากดอกไม้

Green hermit hummingbird มีปากที่ยาวช่วยในการกินน้ำหวานจากดอกไม้

แชร์