ทัศนะแพทย์&ทัศนะพระ !!!!ในเรื่องท้องผูก หรือ ท้องเสีย

ท้องเสีย หรือ ท้องผูก เป็นอาการที่เกิดได้บ่อย ในทุกเพศ ทุกวัย ส่วนใหญ่มักคิดว่าเกิดจากสาเหตุของอาหารที่ทานเข้าไป แต่ใครบ้างจะทราบว่า อาการท้องผูก หรือ ท้องเสีย อาจเกิดจากวิบากกรรมในชาติก่อนก็ได้ http://winne.ws/n19365

1.2 พัน ผู้เข้าชม
ทัศนะแพทย์&ทัศนะพระ !!!!ในเรื่องท้องผูก หรือ ท้องเสีย

ทัศนะแพทย์

    ท้องเสีย คือ ภาวะที่ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระที่เหลว หรือเป็นน้ำมากกว่าวันละ 3 ครั้งขึ้นไป

    ท้องเสียเป็นทุกข์เพราะไม่อยากถ่าย แต่มันจะถ่าย อั้นไม่อยู่ โดยเฉพาะตอนที่ไม่มีห้องสุขาให้ถ่าย

    ท้องผูก คือ อาการ ไม่ใช่โรค หมายถึง การที่ลำไส้ไม่สามารถขับถ่ายอุจจาระได้ง่าย และสม่ำเสมอ โดยมีความถี่ของการขับถ่ายอุจจาระน้อยกว่าทุกๆ 3 วัน รวมกับอุจจาระมีลักษณะเป็นก้อนแข็ง และยากต่อการขับถ่ายออกมา บางคนที่ท้องผูกอาจรู้สึกเจ็บปวด เวลาขับถ่ายอุจจาระ ซึ่งมักต้องออกแรงเบ่ง ท้องอืดมีลมเยอะ แน่นท้อง และรู้สึกถ่ายไม่หมด

ทัศนะแพทย์&ทัศนะพระ !!!!ในเรื่องท้องผูก หรือ ท้องเสีย

ทัศนะพระ

 วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก

     ท้องผูกเป็นทุกข์เพราะอยากถ่าย แต่มันไม่ถ่าย

     ในทรรศนะกฎแห่งกรรม คุณครูไม่ใหญ่เคยตอบคำถามเรื่องนี้เอาไว้ใน โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เกี่ยวกับตัวอย่างวิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสีย และท้องผูกเอาไว้ว่า...

     ท้องเสีย เกิดจาก...

      1. ในอดีตชาติ เอายาถ่ายใส่ในอาหารให้เชลยกิน แกล้งคนให้กินสลอด

      2. ในอดีตชาติ เอาเงินที่ยืมมา ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย

      3. ปัจจุบัน อาหารเป็นพิษ

     ท้องผูก เกิดจาก...

     1. ในอดีตชาติ เหนียวหนี้ ยืมเงินมาแล้ว ไม่ชำระตามกำหนด ชำระน้อยกว่าที่ตกลงเอาไว้

     2. ในอดีตชาติ เป็นคนดื้อ ว่ายาก

     สรุปว่า วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสีย เกิดจากในอดีตชาติ แกล้งใส่ยาถ่าย/สลอดให้คนอื่นกิน เอาเงินที่ยืมมาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย และเหตุปัจจุบัน อาหารเป็นพิษ

     ส่วนวิบากกรรมที่ทำให้ท้องผูก เกิดจากในอดีตชาติ เหนียวหนี้ และดื้อ ว่ายาก

     ลูกหนี้มี 3 ประเภท

     1. กู้ยืมมาแล้ว ชำระตามกำหนด

     2. กู้ยืมมาแล้ว เหนี้ยวหนี้ ยืดระยะเวลา ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด หรือชำระน้อยกว่าที่ตกลงกันไว้

     3. กู้ยืมมาแล้ว เบี้ยวหนี้ ไม่ชำระคืนแล้วยังโกหกว่า ชำระไปแล้ว หรือไม่ได้กู้ยืม

     จำง่ายๆ"เหนียวหนี้ เบี้ยวหนี้ ท้องผูก สุรุ่ยสุร่ายหนี้ ท้องเสีย"


ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/Dhammavipulo

แชร์