ผอ.พศ."พ.ต.ท.พงศ์พร"แสดงฤทธิ์ เซ็นคำสั่งโยก ข้าราชการสำนักพุทธศาสนา14ราย

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ 1064/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 3 ฉบับ 14 ราย http://winne.ws/n19366

1.4 พัน ผู้เข้าชม
share

พตท.พงษ์พร พราหมณ์เสน่ห์มาแล้ว คัมแบ็ค ผอ.พศ.วันเดียว เซ็นต์โยกข้าราชการสำนักพุทธ "ประดับ โพธิกาญจนวัตร" ผอ.สำนักพุทธมณฑล เป็น ผอ.พศจ.พระนครศรีอยุธยา "บุญเชิด กิตติธรางกูร" ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เป็น ผอ.พศจ.ลพบุรี
 

วันที่ 3 ต.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้เผยแพร่คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ 1064/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ  จำนวน 3 ฉบับ 14 ราย ที่ลงนามโดย พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ดังนี้

1. ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผอ.พศจ.ปทุมธานี เป็น ผอ.พศจ.ระยอง

2.นายฉัตรชัย ชูชื้อ ผอ.กองพุทธศาสนาสถาน เป็น ผอ.พศจ.ปทุมธานี

3.นายจีรวัชญ์ นิยมธรรม  ผอ.พศจ.ขอนแก่น เป็นผอ.กองพุทธศาสนาสถาน

4.นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.พศจ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.พศจ.กาญจนบุรี 

5.นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักพุทธมณฑล เป็น ผอ.พศจ.พระนครศรีอยุธยา 

6.นายสิทธิกร อ้วนศิริ ผอ.พศจ.เลย เป็น ผอ.สำนักพุทธมณฑล

7.นางศิริพร เรืองวงษ์  ผอ.พศจ.ลพบุรี เป็น ผอ.พศจ.กำแพงเพชร

8.นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เป็น ผอ.พศจ.ลพบุรี

9.นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการ พศ.เป็น ผอ.พศจ.สงขลา 

10.นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา เป็น ผู้ตรวจราชการ พศ.

11.นางวชิรา น่วมเจริญ ผอ.พศจ.ชลบุรี เป็น ผู้ตรวจราชการ พศ.

12.น.ส.อังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผอ.พศจ.สุพรรณบุรี เป็นผอ.กองพุทธศาสนศึกษา

13.นายแก้ว ชิดตะขบ ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม เป็น ผอ.พศจ.อ่างทอง

14.น.ส.นิลุบล รังษีธรรมานุกูล  นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม เป็น ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม  

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.banmuang.co.th/news/education/92409

แชร์