ชีวจิตรีวิว 5 แบรนด์..ยาหอม ที่รสชาติอาจไม่หอมอย่างชื่อ!!!!

คนที่รู้จักก็เข้าใจเพียงแต่ว่า ยาหอมเป็นยาคนแก่ ใช้แก้ลมวิงเวียนเท่านั้น ผู้ที่ศึกษาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยทราบดีว่ายาหอมในคัมภีร์แพทย์แผนไทยมีจำนวนมากมายกว่า 300 ตำรับ http://winne.ws/n19367

517 ผู้เข้าชม
ชีวจิตรีวิว 5 แบรนด์..ยาหอม ที่รสชาติอาจไม่หอมอย่างชื่อ!!!!

เมื่อพูดถึงยาหอม คงไม่มีคนไทยคนใดไม่รู้จัก แต่ที่น่าเสียดายคือ คนส่วนใหญ่แม้รู้จักก็จริง แต่รู้จักเพียงแต่ชื่อ สำหรับคนที่รู้จักก็เข้าใจเพียงแต่ว่า ยาหอมเป็นยาคนแก่ ใช้แก้ลมวิงเวียนเท่านั้น 

ผู้ที่ศึกษาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยทราบดีว่ายาหอมในคัมภีร์แพทย์แผนไทยมีจำนวนมากมายกว่า 300 ตำรับ ใช้ในโรคต่างๆ มากมาย และในการรักษาโรคของแพทย์แผนไทยสมัยโบราณนั้นจะมียาหอม พกติดตัวไว้ในล่วมยาสำหรับรักษาโรคยามฉุกเฉิน แล้วค่อยจ่ายยาต้มตามมาภายหลัง

 ถือได้ว่ายาหอมเป็นยาสำคัญทีเดียวในการแพทย์แผนไทย ความสำคัญของยาหอมนี้ค่อยเลือนหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากการใช้ส่วนใหญ่คงอยู่เฉพาะในกลุ่มแพทย์แผนไทย ซึ่งมีคนไข้มารับการรักษาน้อย และคนไข้ที่เป็นโรคง่ายๆที่รักษาตนเองได้ก็เลือกใช้แต่ยาแผนปัจจุบันที่หาซื้อง่าย

ชีวจิตรีวิว 5 แบรนด์..ยาหอม ที่รสชาติอาจไม่หอมอย่างชื่อ!!!!
ชีวจิตรีวิว 5 แบรนด์..ยาหอม ที่รสชาติอาจไม่หอมอย่างชื่อ!!!!
ชีวจิตรีวิว 5 แบรนด์..ยาหอม ที่รสชาติอาจไม่หอมอย่างชื่อ!!!!
ชีวจิตรีวิว 5 แบรนด์..ยาหอม ที่รสชาติอาจไม่หอมอย่างชื่อ!!!!
ชีวจิตรีวิว 5 แบรนด์..ยาหอม ที่รสชาติอาจไม่หอมอย่างชื่อ!!!!

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟสบุ้คชีวจิต

แชร์