เมฆจานบินเหนือเมืองดับลิน

Lenticular Cloud นั้นเกิดจากจากอากาศที่ชื้นสูงบนภูเขาสูง ก่อตัวเป็นคลื่นเมฆชั้น ๆ ที่มีค่าความชื้นไม่เท่ากัน จนกลายเป็นเมฆจานบินที่มีรูปร่างประหลาด โดยทั่วไปแล้วเมฆชนิดนี้จะเกิดขึ้นที่ความสูงประมาณ 6,000 – 12,000 เมตร http://winne.ws/n19382

158 ผู้เข้าชม
share

 เมฆจานบิน Lenticular Cloud

        สำหรับเมฆจานบินในภาพนี้เกิดขึ้นในเมืองดับลิน เมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์ เกิดขึ้นเมื่อ เดือนมิถุนายน 2015 ที่ผ่านมา ได้รับการบันทึกโดย Omnisource5   เมฆจานบิน (Lenticular Cloud) นั้นเกิดจากจากอากาศที่ชื้นสูงบนภูเขาสูง ก่อตัวเป็นคลื่นเมฆชั้น ๆ ที่มีค่าความชื้นไม่เท่ากัน จนกลายเป็นเมฆจานบินที่มีรูปร่างประหลาด โดยทั่วไปแล้วเมฆชนิดนี้จะเกิดขึ้นที่ความสูงประมาณ 6,000 – 12,000 เมตร

ที่มา        :         http://www.nextsteptv.com/   สำรวจโลก  /    สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Posted in       :           อื่น ๆ 

เมฆจานบินเหนือเมืองดับลิน

เมฆจานบินเหนือเมืองดับลิน

แชร์