ข่าวประชาสัมพันธ์จาก..ดีโอยูเปิดรับสมัครเรียน..หลักสูตร "วิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร"

ครั้งนี้...เป็นหลักสูตรพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ดร.จอมพล สุภาพ จากโรงเรียนสอนการพูดแบบการฑูต ซึ่งทุกท่านจะได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคในการพัฒนาทักษะการพูด การใช้ภาษา บุคลิกภาพ ตลอดจนการสื่อสารขั้นสูง http://winne.ws/n19399

2.2 พัน ผู้เข้าชม
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก..ดีโอยูเปิดรับสมัครเรียน..หลักสูตร "วิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร"

ข่าวดี... ดีโอยูเปิดรับสมัครเรียนในหลักสูตร "วิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร" 

สำหรับทุกท่านที่สนใจใคร่รู้และต้องการพัฒนาทักษะความเป็นกัลยาณมิตร เพื่อไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งเป็นต้นแบบของทำหน้าที่กัลยาณมิตรอีกด้วย

ครั้งนี้...เป็นหลักสูตรพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ดร.จอมพล สุภาพ จากโรงเรียนสอนการพูดแบบการฑูต ซึ่งทุกท่านจะได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคในการพัฒนาทักษะการพูด การใช้ภาษา บุคลิกภาพ ตลอดจนการสื่อสารขั้นสูง เพื่อปลุกพลังในตัวคุณให้การทำหน้าที่กัลยาณมิตรประสบความสำเร็จ-

สมัครเรียน วันจันทร์-วันเสาร์ ที่สำนักงาน DOU อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง อาคาร 3 ชั้น 2 ข้างสำนักงานมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย 

-วันอาทิตย์ที่บูธ N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกายสมัครเข้าอบรมหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 09-5491-9493, 08-6326-3822 

Line id : dou.us

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาอีกหนึ่งหลักสูตร "ฟรี" โดย ดร.จอมพล สุภาพ ในหัวข้อ "ปลุกพลังการทำหน้าที่กัลยาณมิตร" วันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค. 2560 ณ ห้อง SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เวลา 13.00-17.00 น.

ติดต่อสำรองที่นั่ง 09-5491-9493, 09-0941-9626

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก..ดีโอยูเปิดรับสมัครเรียน..หลักสูตร "วิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร"

 ดีโอยู ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน ในสาขาวิชาพุทธศาสตร์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต                

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก..ดีโอยูเปิดรับสมัครเรียน..หลักสูตร "วิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร"
แชร์