ดาราจักรเมซีเย 106

เป็นดาราจักรชนิดก้นหอย ในกลุ่มดาวสุนัขล่าเนื้อ ค้นพบ โดย Pierre M?chain ในปี 1781 อยู่ห่างประมาณ 22-25 ล้านปีแสงออกไปจากโลก ในกลางดาราจักรแห่งนี้มีกัมมันต์ภาพที่แผ่รังสีพลังงานสูงในรูปของรังสีเอกซ์ http://winne.ws/n19404

149 ผู้เข้าชม
share

กลางดาราจักรแห่งนี้มีกัมมันต์ภาพที่แผ่รังสีพลังงานสูง

                เมซีเย 106 หรือ NGC 4258 เป็นดาราจักรชนิดก้นหอย ในกลุ่มดาวสุนัขล่าเนื้อ ค้นพบ โดย Pierre M?chain ในปี 1781 อยู่ห่างประมาณ 22-25 ล้านปีแสงออกไปจากโลก ในกลางดาราจักรแห่งนี้มีกัมมันต์ภาพที่แผ่รังสีพลังงานสูงในรูปของรังสีเอกซ์

                 รังสีเอกซ์ (X-ray หรือ Röntgen ray) เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 10 ถึง 0.01 นาโนเมตร ตรงกับความถี่ในช่วง 30 ถึง 30,000 เพตะเฮิรตซ์ และมีความเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ถูกค้นพบโดย วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เกน เมื่อ ค.ศ. 1895

ที่มา           :            http://www.nextsteptv.com/   mysci   /  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Posted on     :          กันยายน 05,2560

กลางดาราจักรแห่งนี้มีกัมมันต์ภาพที่แผ่รังสีพลังงานสูงในรูปของรังสีเอกซ์

กลางดาราจักรแห่งนี้มีกัมมันต์ภาพที่แผ่รังสีพลังงานสูงในรูปของรังสีเอกซ์

ดาราจักรเมซีเย 106 เป็นดาราจักรชนิดก้นหอย ในกลุ่มดาวสุนัขล่าเนื้อ

ดาราจักรเมซีเย 106 เป็นดาราจักรชนิดก้นหอย ในกลุ่มดาวสุนัขล่าเนื้อ

แชร์