แวะชม! แก่งผาคอยนาง และน้ำตกขนาดเล็ก จังหวัดกำแพงเพชร

เป็นแก่งน้ำและแก่งหินขนาดใหญ่ จากถนนคลองลาน-อุ้มผาง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 1,400 เมตร มีลำน้ำคลองขลุงไหลผ่าน ซึ่งเป็นลำน้ำสายหนึ่งในหลายๆ สายที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง http://winne.ws/n19455

146 ผู้เข้าชม
share

น้ำตกขนาดเล็ก 4 ชั้น ที่เด่นและสะดุดตา 

                 แก่งผาคอยนาง เป็นแก่งน้ำและแก่งหิน จากถนนคลองลาน-อุ้มผาง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 1,400 เมตร

                 แก่งหินขนาดใหญ่ที่มีลำน้ำคลองขลุงไหลผ่าน ซึ่งเป็นลำน้ำสายหนึ่งในหลายๆ สายที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง จากบริเวณแก่งเดินขึ้นไปตามลำน้ำอีกประมาณ 350 เมตร จะถึง น้ำตกผาคอยนาง น้ำตกขนาดเล็กที่เด่นและสะดุดตา มีน้ำตก 4 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 20 เมตร

แก่งผาคอยนาง เป็นแก่งน้ำและแก่งหินขนาดใหญ่

แก่งผาคอยนาง เป็นแก่งน้ำและแก่งหินขนาดใหญ่

ที่มา                 :         http://www.nextsteptv.com /       ของดีประเทศไทย   

                                    /  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Postedon     :          กันยายน 08, 2560

แชร์