คุณต้องตะลึงกับภาพเหล่านี้!!!วัยรุ่นชาวเบลเยี่ยมมาตักบาตรวันออกพรรษา

คณะอาจารย์และนักเรียนชาวเบลเยียม ประมาณ 150 คน ร่วมตักบาตรในวันออกพรรษา 5 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม http://winne.ws/n19472

3.8 พัน ผู้เข้าชม
คุณต้องตะลึงกับภาพเหล่านี้!!!วัยรุ่นชาวเบลเยี่ยมมาตักบาตรวันออกพรรษา
คุณต้องตะลึงกับภาพเหล่านี้!!!วัยรุ่นชาวเบลเยี่ยมมาตักบาตรวันออกพรรษา
คุณต้องตะลึงกับภาพเหล่านี้!!!วัยรุ่นชาวเบลเยี่ยมมาตักบาตรวันออกพรรษา
คุณต้องตะลึงกับภาพเหล่านี้!!!วัยรุ่นชาวเบลเยี่ยมมาตักบาตรวันออกพรรษา
คุณต้องตะลึงกับภาพเหล่านี้!!!วัยรุ่นชาวเบลเยี่ยมมาตักบาตรวันออกพรรษา
คุณต้องตะลึงกับภาพเหล่านี้!!!วัยรุ่นชาวเบลเยี่ยมมาตักบาตรวันออกพรรษา
คุณต้องตะลึงกับภาพเหล่านี้!!!วัยรุ่นชาวเบลเยี่ยมมาตักบาตรวันออกพรรษา
แชร์