เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาล 'ศ.ระพี สาคริก' เป็นคนไร้ความสามารถ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่องศาลมีคำสั่งให้ นายระพี สาคริก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางมาลีกันยา สาคริก ผู้ร้อง http://winne.ws/n19473

2.0 พัน ผู้เข้าชม
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาล 'ศ.ระพี สาคริก' เป็นคนไร้ความสามารถ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สั่งให้นายระพี สาคริก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในการดูแลของผู้ร้อง 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่องศาลมีคำสั่งให้ นายระพี สาคริก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางมาลีกันยา สาคริก ผู้ร้อง 

ด้วยนางมาลีกันยา สาคริก ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายระพี สาคริก เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง โดยศาลได้ไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่า นายระพี สาคริก ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ โรคพาร์กินสัน มีอาการสมองเสื่อม และโรคถุงลมเรื้อรัง ไม่สามารถประกอบกิจการงานและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา อาการดังกล่าวถือว่าเป็นบุคคลวิกลจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 จึงมีคำสั่งให้ นายระพี สาคริก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางมาลีกันยา สาคริก ผู้ร้อง 

ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เคยทำหน้าที่ราษฎรอาวุโส นักวิจัย นักวิชาการเกษตรผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของประเทศไทยสู่สากล ทั้งยังเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผลงานการค้นคว้าและส่งเสริมกล้วยไม้ทั้งในด้านการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ตลอดจนด้านธุรกิจการส่งออก ทำให้กล้วยไม้ไทยกลายเป็นสินค้าส่งออกด้านเกษตรที่สำคัญของประเทศ ด้วยเหตุนี้ ศาสตรจารย์ระพี จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2511 

 

ที่มา : https://news.voicetv.co.th/thailand/529732.html

แชร์