กะทือ คือ กะทือป่า กะแวน กะแอน แสมดำ (เหนือ) เฮียงแดง (แม่ฮ่องสอน)

ในจังหวัดกาญจนบุรี นำส่วนดอกและเหง้าใช้รับประทานเป็นผัก หรือใส่ในน้ำพริก ทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน นำเหง้าไปแกงกับปลาย่า ดอกไม่สวย ดอกไม่หอม รสเผ็ดจัดจ้าน เกิดใกล้ๆ โคลนตม http://winne.ws/n19488

139 ผู้เข้าชม
share

ดอกะทือ ดอกไม่สวย ไม่หอม รสเผ็ดจัดจ้าน เกิดใกล้ๆโคลนตม 

             ชื่ออื่นๆของกะทือ คือ กะทือป่า กะแวน กะแอน แสมดำ (เหนือ) เฮียงแดง (แม่ฮ่องสอน) เป็นไม้ล้มลุก สูง 0.5 – 1 เมตร มีเหง้าใต้ดิน เปลือกนอกของเหง้าสีน้ำตาลแกมเหลือง เนื้อในสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม แทงหน่อใหม่เมื่อถึงฤดูฝน ใบเดี่ยวเรียงสลับและเป็นรูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 5 – 10 เซนติเมตร ยาว 15 – 30 เซนติเมตร 

             ด้านล่างของใบมักมีขนนุ่ม ดอกช่อแทงจากเหง้า กลีบดอกสีขาวนวล ใบประดับขนาดใหญ่สีแดง ผลเป็นผลแห้ง ติดอยู่ในใบประดับ มีเนื้อสีขาวบางหุ้มเมล็ด

             ในจังหวัดกาญจนบุรี นำส่วนดอกและเหง้าใช้รับประทานเป็นผัก หรือใส่ในน้ำพริก ทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน นำเหง้าไปแกงกับปลาย่า ส่วน วลี “อีดอกกระทือ” หมายถึงคนที่ไม่สวย เพราะดอกะทือ ดอกไม่สวย ดอกไม่หอม รสเผ็ดจัดจ้าน เกิดใกล้ๆโคลนตม วลีดังกล่าวเป็นวลีที่ใช้กันในสมัยก่อน

ที่มา                 :          http://www.nextsteptv.com /       ของดีประเทศไทย   

                                      /  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Postedon     :          กันยายน 06, 2560

ดอกะทือ คือ กะทือป่า กะแวน กะแอน แสมดำ (เหนือ) เฮียงแดง (แม่ฮ่องสอน) เป็นไม้ล้มลุก

ดอกะทือ  คือ กะทือป่า กะแวน กะแอน แสมดำ (เหนือ) เฮียงแดง (แม่ฮ่องสอน)  เป็นไม้ล้มลุก

ดอกช่อแทงจากเหง้า กลีบดอกสีขาวนวล

ดอกช่อแทงจากเหง้า กลีบดอกสีขาวนวล

ใบประดับขนาดใหญ่สีแดง ผลเป็นผลแห้ง ติดอยู่ในใบประดับ มีเนื้อสีขาวบางหุ้มเมล็ด

 ใบประดับขนาดใหญ่สีแดง ผลเป็นผลแห้ง ติดอยู่ในใบประดับ มีเนื้อสีขาวบางหุ้มเมล็ด

ดอกะทือ ดอกไม่สวย ดอกไม่หอม รสเผ็ดจัดจ้าน เกิดใกล้ๆโคลนตม

ดอกะทือ ดอกไม่สวย ดอกไม่หอม รสเผ็ดจัดจ้าน เกิดใกล้ๆโคลนตม

แชร์