กาฬพฤกษ์ ต้นไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

กาฬพฤกษ์ ปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กึ่งผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมหรือคล้ายรูปร่มแผ่กว้าง ดอกออกเป็นช่อพร้อมใบอ่อนตามกิ่ง เริ่มบานสีแดงแล้วเปลี่ยนเป็นชมพูตามลำดับ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม http://winne.ws/n19490

558 ผู้เข้าชม

พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดบุรีรัมย์

                     กาฬพฤกษ์พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กาฬพฤกษ์ เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กึ่งผลัดใบ สูง 10-20 เมตร เรือนยอดทรงกลมหรือคล้ายรูปร่มแผ่กว้าง โคนมีพูพอน เปลือกมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำแตกเป็นร่องลึก ดอกออกเป็นช่อพร้อมใบอ่อนตามกิ่ง ช่อดอกยาว 10-20 เซนติเมตร เริ่มบานสีแดงแล้วเปลี่ยนเป็นชมพูตามลำดับ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ขยายพันธุ์โดยเมล็ด

 ประโยชน์ 

                    ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้และเปลือกมีสารฝาด ใช้ฟอกหนัง

สามารถย้ายปลูกได้

                     การเพาะเมล็ด ตัดและทำแผลที่ปลายเมล็ด หรือแช่น้ำกรดเข้มข้น 45 นาที เมล็ดจะงอกใช้เวลาประมาณ 10 วัน ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน กล้าจะมีขนาดความสูงประมาณ 20 เซนติเมตร สามารถย้ายปลูกได้

ที่มา                 :           http://www.nextsteptv.com /       ของดีประเทศไทย   

                                      /  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Postedon     :          กันยายน 11, 2560

กาฬพฤกษ์ ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้และเปลือกมีสารฝาด ใช้ฟอกหนัง

กาฬพฤกษ์ ต้นไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

กาฬพฤกษ์ เริ่มบานสีแดงแล้วเปลี่ยนเป็นชมพูตามลำดับ

กาฬพฤกษ์ ต้นไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
แชร์