มะตาด สมุนไพรโบราณไทย

รากใช้เป็นยาถอนพิษจากแมลงกัดต่อย เปลือกและใบมีรสฝาดใช้เป็นยาสมานแผลได้ดี เมือกที่ผลมะตาดมีลักษณะเป็นวุ้น ช่วยเคลือบแผลในกระเพาะ ขับถ่ายสะดวก ยังนำผลอ่อนมาประกอบอาหาร ทั้งแกงส้มและแกงคั่ว http://winne.ws/n19494

143 ผู้เข้าชม
share

มะตาด สารพัดประโยชน์

          มะตาด นอกจากจะปลูกไว้เพื่ออาศัยร่มเงาแล้ว ไม้จากต้นมะตาดยังสามารถนำมาทำฟืนได้ อีกทั้งผลยังนำมาประกอบอาหารได้อีกด้วย เช่น นำผลอ่อนมาแกงคั่ว เป็นต้น นอกจากนี้มะตาดยังเป็นยาสมุนไพร รากใช้เป็นยาถอนพิษจากแมลงกัดต่อย เปลือกและใบมีรสฝาดใช้เป็นยาสมานแผลได้ดี เมือกที่ผลมะตาดมีลักษณะเป็นวุ้น ช่วยเคลือบแผลในกระเพาะ ขับถ่ายสะดวก

          มะตาด มี 2 ชนิดคือ มะตาดข้าวเจ้า เนื้อหยาบกระด้าง มีเส้นกากมาก ลูกสีเขียวอ่อน และมะตาดข้าวเหนียว เนื้อนิ่ม เส้นกากน้อย สีเขียวเข้ม รสเปรี้ยวอมฝาด ชาวมอญนิยมนำมะตาดข้าวเหนียวมาแกง ทั้งแกงส้มและแกงคั่ว

ที่มา                 :            http://www.nextsteptv.com /       ของดีประเทศไทย   

                                       /  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Postedon      :          กันยายน 21, 2560

มะตาด นอกจากจะปลูกไว้เพื่ออาศัยร่มเงา ไม้จากต้นมะตาดยังสามารถนำมาทำฟืนได้

  มะตาด นอกจากจะปลูกไว้เพื่ออาศัยร่มเงา ไม้จากต้นมะตาดยังสามารถนำมาทำฟืนได้

อีกทั้งผลยังนำมาประกอบอาหารได้อีกด้วย

  อีกทั้งผลยังนำมาประกอบอาหารได้อีกด้วย

เมือกที่ผลมะตาดมีลักษณะเป็นวุ้น ช่วยเคลือบแผลในกระเพาะ ขับถ่ายสะดวก

 เมือกที่ผลมะตาดมีลักษณะเป็นวุ้น ช่วยเคลือบแผลในกระเพาะ ขับถ่ายสะดวก

ผลอ่อนยังนำมาประกอบอาหารได้อีกด้วย มาแกงคั่ว

ผลอ่อนยังนำมาประกอบอาหารได้อีกด้วย มาแกงคั่ว

แชร์