ไม่ผิดหวัง บั้งไฟพญานาคหนองคายเกิดขึ้นเกือบ 800 ดวง

นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย ที่เกิดขึ้นให้ชมเกือบ 800 ลูก http://winne.ws/n19499

98 ผู้เข้าชม
ไม่ผิดหวัง บั้งไฟพญานาคหนองคายเกิดขึ้นเกือบ 800 ดวง

บรรยากาศการชมบั้งไฟพญานาคปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะชมอยู่ในพื้นที่ 2 อำเภอที่เคยมีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นทุกปี คือที่ อ.โพนพิสัย และ อ.รัตนวาปี โดยเข้าไปจับจองพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมเป็นจำนวนมากคือ ที่บ้านน้ำเป บ้านท่าม่วง และบ้านตาลชุม อ.รัตนวาปี, บ้านหนองกุ้ง บ้านหนองแก้ว อ.โพนพิสัย ที่เกิดบั้งไฟพญานาคมากกว่าทุกจุด

โดยในปีนี้ นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวัง เนื่องจากบั้งไฟพญานาคขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้ชมมากกว่าปีที่ผ่านมา จากข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของปีนี้ มีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นถึง 772 ลูก มากกว่าปี 2559 ที่ 2 วันรวมกันเกิดขึ้นเพียง 170 ลูก 

จุดที่ขึ้นมากที่สุดคือบ้านหนองกุ้งเหนือ 154 ลูก รองลงมาคือที่บ้านท่าม่วง จำนวน 149 ลูก และที่พุทธอุทยานนานาชาติ อ.รัตนวาปี 148 ลูก 

ท่ามกลางเสียงเฮของนักท่องเที่ยวที่ตั้งตารอชม

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากhttps://news.thaipbs.or.th/content/266699

ไม่ผิดหวัง บั้งไฟพญานาคหนองคายเกิดขึ้นเกือบ 800 ดวง
แชร์